بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود آهن و کم خونی در میان ورزشکاران دانشگاهی

کمبود آهن و کم خونی در میان ورزشکاران دانشگاهی
محققان دانشگاه ویسکانسین امریکا، در مطالعه ای جدید، شیوع کم خونی در میان ورزشکاران دانشگاهی را بررسی کردند تا نتایج و مخارج آزمایش ها و روش های درمان کمبود آهن در موسسه خود را برآورد کنند.

در این مطالعه میزان هموگلوبین و فریتین دانشجویان ورزشکار اندازه گیری شد. حد تشخیص کم خونی میزان هموگلوبین کمتر از 6/11 گرم بر دسی لیتر برای زنان و کمتر از 6/13 گرم بر دسی لیتر برای مردان در نظر گرفته شد. مقادیر فریتین کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر نیز، هم برای زنان و هم برای مردان، به عنوان حد تشخیص کمبود آهن در نظر گرفته شد.

در مجموع 2749 نفر از 25 تیم ورزشی مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که 56 درصد آنها از تیم های بانوان بودند.

نتایج نشان داد شیوع کمبود هموگلوبین در میان زنان ورزشکار در مرحله پیش از آزمایش 7/5 درصد است. در این مرحله، کم خونی در هیچ کدام از تیم های ورزشی زنان به مقدار قابل ملاحظه ای بالاتر از گروه مردان نبود.

اما پس از بررسی آزمایش ها مشخص شد، 2/2 درصد از زنان ورزشکار دارای کم خونی ناشی از کمبود آهن و 9/30 درصد از آنها دارای کمبود آهن بدون کم خونی هستند. در مورد مردان ورزشکار، 2/1 درصد داری کم خونی ناشی از کمبود آهن و 9/2 درصد دارای کمبود آهن بدون کم خونی بودند.

براساس تخمین ها، میانگین هزینه تست آهن برای این موسسه در سال از عدد 20000 دلار تجاوز می کرد.

نتایج این بررسی نشان داد، تقریبا از هر 20 زن ورزشکار دانشگاهی یک نفر دارای کم خونی است.

این مطالعه نخستین بار در تاریخ 8 مارس 2017 در مجله Medicine & Science in Sports & Exercise به صورت آنلاین به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Iron Deficiency and Anemia among Collegiate Athletes: A Retrospective Chart Review.

Med Sci Sports Exerc. 2017 Mar 8. doi: 10.1249/MSS.0000000000001259. [Epub ahead of print]..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد