بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های ویتامین B مصرف کنید تا از عوارض ریزگردهای معلق در هوا در امان باشید

مکمل های ویتامین B مصرف کنید تا از عوارض ریزگردهای معلق در هوا در امان باشید
جدیدترین یافته ها نشان داد مکمل های ویتامین B می تواند تاثیر ریزگردهای معلق در هوا بر عملکرد قلبی عروقی و التهاب ها را کاهش دهد.

آلودگی های ناشی از ریزگردهای معلق در هوا به یکی از نگرانی های بسیار مهم در دنیا و نیز در مناطق جنوبی کشور خودمان تبدیل شده است. این ریزگرد ها برای عملکرد قلبی عروقی افراد تهدیدی بسیار جدی به شمار می روند. تنها روش های بسیار معدودی برای کم کردن مشکلات قلبی ناشی از این معضل جهانی پیشنهاد شده است.

در مطالعه ای ارزشمند که در روزهای اخیر به چاپ رسید، تاثیر مکمل های ویتامین B بر کاهش اثرات ریزگردهای معلق در هوا بر روی اختلال اتونوم قلبی و التهاب ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق 10 فرد بزرگسال سالم به ترتیب در معرض یک هوای ساختگی به عنوان دارونما، یک هوای حاوی ریزگردها با غلظت 250 میکروگرم بر مترمکعب و سپس در معرض هوای حاوی ریزگردها با غلظت 250 میکروگرم بر مترمکعب به همراه مصرف مکمل های ویتامین B (محتوی 5/2 میلی گرم در روز فولیک اسید، 50 میلی گرم در روز ویتامین B6 و 1 میلی گرم در روز ویتامین B12) قرار گرفتند.

در قبل و بعد از اعمال این روش، ضربان قلب حالت استراحت، نوسان ضربان قلب و همچنین تعداد گلبول های سفید خون افراد اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد پس از قرار گرفتن در معرض هوای حاوی ریزگردها با غلظت 250، افزایش در ضربان قلب حالت استراحت، تعداد کلی گلبول های سفید و تعداد لنوسیت ها مشاهده شد. اما پس از مصرف مکمل های ویتامین B تاثیر منفی این ریزگردها بر ضربان قلب حالت استراحت به اندازه 150 درصد، بر تعداد کلی گلبول های سفید به اندازه 139 درصد و بر تعداد لنفوسیت ها به اندازه 106 درصد تضعیف شد.

این نتایج نشان داد مصرف مکمل های ویتامین B می تواند تا حد زیادی از اختلالات قلبی عروقی ناشی از ریزگردهای معلق در هوا در افراد بزرگسال محافظت کند.

نتایج این تحقیق در تاریخ 3 آوریل در مجله Scientific Reports به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


B-vitamin Supplementation Mitigates Effects of Fine Particles on Cardiac Autonomic Dysfunction and Inflammation: A Pilot Human Intervention Trialمکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد