بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط کمبود ویتامین D با رنگ پوست در زنان باردار

ارتباط کمبود ویتامین D با رنگ پوست در زنان باردار
مطالعات جدید که توسط محققان سوئیسی انجام شد نشان داد کمبود ویتامین D با رنگ پوست در زنان باردار در ارتباط است.

کمبود ویتامین D در دوران بارداری می تواند عوارض بالینی منفی زیادی داشته باشد از جمله عدم تحمل گلوگز. همچنین مشخص شده است کمبود ویتامین D در گروههای قومی و نژادی خاص می تواند بصورت های مختلف بروز پیدا کند.

در برخی از کشورها، نرخ متفاوتی از کمبود ویتامین D در بین زنان باردار بسته به رنگ پوست آنها مشاهده شده است.

در مطالعه ای که در روزهای اخیر منتشر شد، شیوع کمبود ویتامینD  (مقدار کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر) در زنانی که در اوایل دوره بارداری هستند، در کشور سوئیس، بررسی شد. علاوه بر این، ارتباط بین رنگ پوست زنان و کمبود ویتامین D نیز در این افراد مورد مطالعه قرار گرفت.

در این مطالعه، مقیاس معتبر فیتزپاتریک و شاخص ملانین هدف برای تعیین رنگ پوست افراد استفاده شد. در مجموع 204 زن باردار در این مطالعه بررسی شدند.

در بین افراد بررسی شده، 64 درصد دارای کمبود ویتامین D بودند. میانگین غلظت 25-هیدروکسی ویتامین D در سرم افرادی که سطح کافی ویتامین D داشتند 1/26 نانوگرم بر میلی لیتر، و برای زنانی که سطح ناکافی ویتامین D داشتند 5/10 نانوگرم بر میلی لیتر بود.

نتایج دقیق تر بررسی نشان داد، زنانی که دارای رنگ پوست تیره تر هستند، در مقایسه با زنانی که رنگ روشن دارند، به مقدار قابل توجهی بیشتر دارای کمبود ویتامین D بودند. این دستاورد با تنظیم پارامترهایی چون سن، جنسیت، استفاده از مکمل های ویتامین D، BMI، مصرف دخانیات و وضعیت تاهل بدست آمد.

این یافته نشان می دهد، علاوه بر اهمیت بروز کمبود ویتامین D در دوران بارداری، رنگ پوست افراد نیز در سیاست گزاری های تجویز ویتامین D و مطالعات انجام شده در مورد ویتامین D باید لحاظ شود.

نتایج این تحقیق در تاریخ 10 مارس 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Prevalence of Vitamin D Deficiency and Its Associations with Skin Color in Pregnant Women in the First Trimester in a Sample from Switzerland

Nutrients 2017, 9(3), 260; doi:10.3390/nu9030260.

..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد