بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط مشترک ویتامین های D و K با فشار خون

ارتباط مشترک ویتامین های D و K با فشار خون
تحقیقات جدید نشان دادند تلفیقی از وضعیت های ویتامین D و ویتامین K می تواند نقشی تعیین کننده در وضعیت فشار خون داشته باشد.

تحقیقات گذشته نشان داده بودند که کمبود هم ویتامین D و هم ویتامین K، هر کدام به تنهایی، با افزایش خطرات قلبی عروقی در ارتباط است. اما با وجود شواهد آزمایشگاهی جدید در مورد برهمکنش بین ویتامین های فوق در سلامت استخوان، ارتباط مشترک این دو ویتامین در سلامت قلبی عروقی هنوز ناشناخته بود.

در تحقیقی که به تازگی منتشر شد این فرضیه که کمبود همزمان ویتامین های D و K می تواند فشار خون های سیستولی و دیاستولی بالاتر ایجاد کند، مورد آزمایش قرار گرفت. این فرضیه در 402 مشارکت کننده مورد بررسی قرار گرفت.

در طول دوره پیگیری ای با میانگین 4/6 سال، در 62 درصد از مشارکت کنندگان فشار خون تشدید پیدا کرد. نتایج نشان داد افرادی که دارای کمبود در هر دو ویتامین D و K بودند، به اندازه 8/4 میلی متر جیوه در فشار سیستولی و به اندازه 1/3 میلی متر جیوه در فشار دیاستولی، در مقایسه با افرادی که سطح بالاتری از این ویتامین ها داشتند، افزایش در فشار خون نشان دادند.

این نتایج با لحاظ کردن اثر پارامترهایی همچون سن، جنسیت، BMI، مصرف الکل، مصرف دخانیات، تحصیلات، فصل اندازه گیری فشار خون، کلسترول کل و میزان فیلتراسیون گلومرولی تخمیتی بدست آمد.

این داده ها بطور واضح نشان می دهد کمبود همزمان ویتامین D و ویتامین K در بدن می تواند در افزایش فشار خون و تشدید بیماری های قبلی عروقی بسیار خطرناک باشد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 7 مارس 2017 در مجله Circulation به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

The Joint Association of Low Vitamin D and Vitamin K Status with Blood Pressure and Hypertension

Circulation. March 7, 2017;135:AP208
...مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد