بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مولتی ویتامین شناسی: ارتباط بین مصرف ویتامین A و بتاکاروتن با خطر سرطان ریه

مولتی ویتامین شناسی: ارتباط بین مصرف ویتامین A و بتاکاروتن با خطر سرطان ریه
در مطالعه ای که توسط دانشمندان چینی انجام شد، تاثیر مصرف ویتامین A و بتاکاروتن در محافظت از بدن در مقابل سرطان ریه مورد بررسی قرار گرفت.

در این بررسی که یک مطالعه مروری بود، جستجوی کاملی بر تحقیقات انجام شده در این راستا در پایگاههای اطلاعاتی مرجع PubMed و Web of Knowledge انجام شد. مشخص شد که در مجموع 19 مطالعه (تا ماه می 2015) ارتباط بین ویتامین A و بتاکاروتن با خطر سرطان ریه را بررسی کرده اند و 10621 نفر در آنها مورد مطالعه قرار گرفته اند.

نتایج بررسی ها نشان داد مصرف هم ویتامین A و هم بتاکاروتن می تواند تاثیر بسزایی در کاهش سرطان ریه داشته باشد. این تاثیرگذاری هم بر روی افراد آسیایی و هم بر روی افراد امریکایی به وضوح مشاهده شد.

متاسفانه به دلیل اینکه داده های موجود در هر مطالعه کافی نبود، تاثیر دوز مصرفی ویتامین A و بتاکاروتن بر خطر ابتلا به سرطان ریه قابل بررسی نبود.

با وجود تاثیر مشاهده شده در این بررسی، به نظر می رسد مطالعات بیشتری نیاز است تا تاثیر دقیق ویتامین A بر سرطان ریه مشخص شود. در این راستا انجام بررسی های بیشتر بر روی تاثیر دوز مصرفی ویتامین A و بتاکاروتن، تاثیر هر کدام از آنها به تنهایی و تاثیر این ویتامین بر انواع سرطان های ریه می تواند سودمند باشد.

نتایج این تحقیق در سال 2015 در مجله Nutrients به چاپ رسید.