بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مولتی ویتامین شناسی: کمبود روی در کودکان و دوره بارداری، شواهد موجود و چشم اندازهای آینده

مولتی ویتامین شناسی: کمبود روی در کودکان و دوره بارداری، شواهد موجود و چشم اندازهای آینده
روی یا زینک یک ریزمغذی کلیدی با اهمیت های ویژه برای دوران کودکی و بارداری است. تحقیقات نشان داده اند کمبود روی با افزایش عفونت و قد کوتاه در کودکان در ارتباط است. همچنین مشخص شده است کمبود روی عاملی خطرناک در افزایش پیامدهای نامطلوب بارداری و زایمان زودرس است.

روشهای درمانی هدفمند پتانسیل این را دارند که عوارض جانبی کمبود روی را از طریق راههایی همچون استفاده از مکمل های درمانی و پیشگیرانه روی، غنی سازی مواد غذایی با روی و بیوغنی سازی کاهش دهند اما پیاده سازی برخی از این روش ها یک چالش است.

سیاست های ملی در کشورهای با درآمد پایین یا متوسط برای درمان اسهال در کودکان زیر 5 سال با استفاده از مکمل های روی در حال توسعه است. هدف از این سیاست ها کاهش طول دوره اسهال، شدت آن و یا کاهش تعداد ماههای شیوع اسهال در کودکان با استفاده از مکمل های روی است. اما با توجه به اینکه امکان استفاده از این روش در مقیاس های بالا هنوز فراهم نشده است، پوشش تعداد زیاد کودکان در جلوگیری از اسهال از این طریق هنوز امکان پذیر نیست.

همچنین پیاده سازی روش استفاده از اثرات بازدارنده مکمل های روی در مورد کودکان جوان تر هنوز به کندی پیش می رود و نیاز است که در این زمینه نیز تلاش های بیشتری انجام شود. با این وجود، در مورد کودکان جوان نیز ارتباط بین مصرف مکمل های روی مرسوم و اثرات درمانی آن همچون افزایش قد و کاهش شیوع اسهال و ذات الریه بخوبی مشاهده شده است.

پذیرش سایر روش های درمانی روی همچون غنی سازی سنتی، غنی سازی با پودرهای ریزمغذی و بیوغنی سازی با توجه به شواهد غیرواضح مشاهده شده در مورد تاثیر آنها هنوز بطور کامل امکان پذیر نیست.

بنابراین تحقیقات بیشتری لازم است تا کارایی تحویل ریزمغذی روی با استفاده از روش غنی سازی و بیوغنی سازی غذاها مشخص شود. همچنین تحقیقات بیشتر لازم است تا مشخص شود سایر روش های تحویل روی مانند تلفیق روی با ریزمغذی های دیگر در یک مکمل یا پودر کارایی تحویل روی را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر.

علاوه بر موضوعات فوق، مهمترین موضوع پیاده سازی کارایی مکمل های روی در درمان اسهال در مقیاس های بالا است که باید موضوع تحقیقات آینده باشد.