بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مولتی ویتامین شناسی: کم خونی و کمبود آهن در کودکانی که مستعد بیماری سلیاک هستند

مولتی ویتامین شناسی: کم خونی و کمبود آهن در کودکانی که مستعد بیماری سلیاک هستند
غربالگری کودکان در مورد بیماری سلیاک نشان داده است که بسیاری از آنها دارای علائمی هستند که تایید کننده مستعد بودن آنها برای بیماری سلیاک است. اما آنچا هنوز مشخص نشده است این موضوع است که کودکانی که در این شرایط هستند نیاز به درمان دارند یا خیر؟

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد شیوع کم خونی و کمبود آهن در کودکانی که مستعد بیماری سلیاک هستند مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق بررسی ها بر روی 19 کودک مستعد سلیاک (گروه اول)، 67 کودک در شرایط آتروفی کرکی جزئی یا ناکامل (گروه دوم) و 16 کودک مبتلا به آتروفی کرکی کامل (گروه سوم)  انجام شد. آتروفی کرکی حالتی است که جزء موارد مستعد سلیاک تلقی می شود. همچنین 23 کودک سالم نیز به عنوان گروه کنترل (گروه چهارم)  مورد بررسی قرار گرفتند.

 این گروهها در پارامترهای مختلفی چون مطالعات بالینی، بافت شناسی، داده های آزمایشگاهی و هپسیدین با هم مقایسه شدند.

 پس از استخراج نتایج داده های زیر حاصل شد:
1-شیوع کم خونی در گروههای مختلف
گروه اول:  15 درصد، گروه دوم: 22 درصد، گروه سوم: 63 درصد،گروه چهارم: 0 درصد.
2-شیوع کمبود آهن در گروههای مختلف
گروه اول:  0 درصد، گروه دوم: 14 درصد، گروه سوم: 50 درصد،گروه چهارم: 5 درصد.
3- افزایش گیرنده ترانسفرین
گروه اول:  16 درصد، گروه دوم: 20 درصد، گروه سوم: 47 درصد،گروه چهارم: 15 درصد.
4-کمبود فریتین
گروه اول:  21 درصد، گروه دوم: 35 درصد، گروه سوم: 87 درصد،گروه چهارم: 0 درصد.
5-کمبود حالت اشباع ترانسفرین
گروه اول:  11 درصد، گروه دوم: 41 درصد، گروه سوم: 71 درصد،گروه چهارم: 10 درصد.

همچنین نتایج نشان داد تنها یک کودک سطح فولات پایین داشت و هیچ کودکی سطح ویتامین B12 پایین نداشت.

براساس نتایج مشخص شد که مقادیر میانگین هموگلوبین، مقدار کل آهن، فریتین و حالت اشباع ترانسفریتین در گروه مبتلا به آتروفی کرکی کامل به مقدار قابل توجهی از سایر گروهها کمتر است.

همچنین مشاهده شد که پس از هفت ماه رژیم غذایی بدون گلوتن در کودکانی که در شرایط آتروفی کرکی جزئی یا ناکامل بودند سطح هموگلوبین، مقدار کل آهن، فریتین و آلبومین آنها اگرچه افزایش پیدا کرد اما هنوز فقط به سطح پایه این ترکیبات در گروه مستعد سلیاک (گروه اول) رسید.

این تحقیق نشان داد شیوع کم خونی  وکمبود آهن در بیماری سلیاک بسیار نگران کننده بوده و در حال حاضر حداقل در کودکانی که در مرحله مورفولوژی نرمال کرکی هستند کاملا به چشم می خورد. بنابراین تشخیص کمبود آهن و کم خونی در افراد مستعد سلیاک و همچنین درمان آن موضوعی بسیار مهم در سلامتی این افراد است.

نتایج این تحقیق در ماه ژانویه 2017 در مجله J Pediatr Gastroenterol Nutr. به چاپ رسید.منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Anemia and Iron Deficiency in Children With Potential Celiac Disease

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jan;64(1):56-62...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، مولتی ویتامین، کم خونی، کمبود آهن، مکمل های آهن، کم خونی، کمبود آهن، مکمل های آهن، آهن بیس گلیسینات، کودکان، سلیاک، آهن بیس گلیسینات، کودکان، سلیاک، مکمل غذایی، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد