بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر کم خونی و کمبود آهن بر بیماری انسدادی ریه

تاثیر کم خونی و کمبود آهن بر بیماری انسدادی ریه
اگرچه ابتلا به کم خونی بطور روزافزونی با ابتلا به بیماری انسدادی ریه مزمن همپوشانی پیدا می کند اما در آزمایشات بالینی به این قضیه آنقدر که باید اهمیت داده نمی شود.

در مطالعه ای که به تازگی انجام شد مروری کامل بر تاثیر کم خونی و کمبود آهن بر بیماری انسدادی ریه انجام گرفت. در این تحقیق، جستجوی کاملی بر تمام مطالعات انجام گرفته در این راستا انجام شده و در نهایت مشخص شد که ارتباط عمیقی بین کم خونی و کمبود آهن با بیماری انسدادی ریه وجود دارد.

بر این اساس مشخص شد که شیوع کم خونی گزارش شده در بیماران مبتلا به انسداد ریه مزمن از 9/4 تا 38 درصد در یک بازه بزرگ متغیر است. این بازه متغیر بزرگ به دلیل تعداد متفاوت جمعیت مورد بررسی در هر مطالعه و عدم تعریف مناسب از محدوده کم خونی در مطالعات فوق بوده است.

به نظر می رسد که فرآیندهای التهابی نقش مهمی در پیشرفت کم خونی دارد، اما از دلایل دیگر آن، از جمله کمبود ریزمغذی ها، نباید به هیچ وجه چشم پوشی کرد.

همچنین براساس تحقیقات مشخص شده است که کم خونی در افراد مبتلا به انسداد ریه مزمن با افزایش میزان ناخوشی، مرگ و میر و بطور کلی با کاهش کیفیت زندگی در ارتباط است.

تاثیر کمبود آهن در بیماری انسداد ریه مزمن اگرچه هنوز بخوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است اما مطمئنا وجود آن منجر به پیامدهای بسیار وخیمی خواهد شد چرا که کمبود آهن تولید گلبول های قرمز خون و آنزیم های تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بطور کلی درمان کم خونی یا کمبود آهن در بیماران مبتلا به  انسداد ریه مزمن در مطالعات نادری مورد بررسی قرار گرفته است و این قضیه نیاز به توجه و مطالعه بیشتری دارد.

برای دست یابی به اطلاعات بیشتر در مورد ارتباط بین کم خونی/کمبود آهن با بیماری انسداد ریه مزمن می توانید به مقاله مروری که به تازگی در مجله Revista Portuguesa de Pneumologia (English Edition) به چاپ رسید مراجعه کنید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

The impact of anaemia and iron deficiency in chronic obstructive pulmonary disease: A clinical overview

Revista Portuguesa de Pneumologia (English Edition), Available online 21 February 2017...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد