بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های فولیک اسید بر حملات میگرنی

تاثیر مکمل های فولیک اسید بر حملات میگرنی
جدیدترین تحقیقات توسط دانشمندان ایرانی نشان داد مکمل های فولیک اسید به عنوان درمان کمکی می توانند از مشخصه های حملات میگرنی بکاهند.

در مطالعه ای که در روزهای اخیر به چاپ رسید تاثیر مصرف مکمل های فولیک اسید بصورت تنها یا استفاده از آن در کنار پیریدوکسین بر روی مشخصه های حملات میگرنی در بیماران بزرگسال مبتلا به میگرن مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این تحقیق 95 فرد مبتلا به میگرن در سنین 18 تا 65 سال در شهر اصفهان و در سال 2014 مورد آزمایش قرار گرفته بودند. بیماران بصورت تصادفی یک مکمل فولیک اسید تنها (5 میلی گرم در روز)، مکمل فولیک اسید (5 میلی گرم در روز) بعلاوه پیریدوکسین (80 میلی گرم در روز) و یا یک دارونما به مدت 3 ماه مصرف کردند.

ویژگی هایی از حملات میگرنی همچون شدت سردرد، تعداد حملات،  مدت زمان سردرد و نتیجه ثبت سردردها برای هر بیمار در ابتدای مطالعه و در انتهای 3 ماه مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج نشان داد مصرف فولیک اسید در کنار پیریدوکسین منجر به کاهش قابل توجهی در شدت سردرد (71/2- در مقابل 19/2-)، تعداد حملات (35/3- در مقابل 73/2-)، مدت زمان سردرد (25/7- در مقابل 5/6-) و نتیجه ثبت سردردها (15/74- در مقابل 73/72-) در مقایسه با گروه دارونما شده است.

 همچنین کاهش در مشخصه های فوق برای حملات میگرنی برای افرادی که یک مکمل فولیک اسید تنها مصرف کرده بودند در مقایسه با افرادی که فولیک اسید در کنار پیریدوکسین مصرف کرده بودند متفاوت بود.

اما وقتی اثر عوامل مخدوش کننده لحاظ شد، تاثیر مصرف فولیک اسید در کنار پیریدوکسین بر روی مشخصه مدت زمان سردرد در مقایسه با گروه دارونما و گروهی که فولیک اسید تنها مصرف کردند چندان قابل توجه نبود. علاوه بر این، مصرف فولیک اسید تنها بدون پیریدوکسین تاثیر چندانی بر روی مشخصه های میگرنی، در مقایسه با گروه دارونما، نداشت.

به هر حال نتایج این تحقیق در زمینه تاثیر مصرف مکمل فولیک اسید در کنار پیریدوکسین در کاهش قابل توجه مشخصه های میگرنی همچون شدت سردرد، تعداد حملات،  مدت زمان سردرد بسیار ارزشمند است.

نتایج این تحقیق در روزهای اخیر در مجله Nutrition به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


The effects of folic acid and pyridoxine supplementation on characteristics of migraine attacks in migraine patients with aura: A double-blinded randomized placebo-controlled clinical trial

Nutrition, Available online 2 February 2017...

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد