بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف مولتی ویتامین ها و ارتباط آن با ناباروری تخمک گذاری

مصرف مولتی ویتامین ها و ارتباط آن با ناباروری تخمک گذاری
محققان امریکایی نشان دادند مصرف منظم مکمل های مولتی ویتامین می تواند خطر ابتلا به ناباروری تخمک گذاری را کاهش دهد.

 در مطالعه ای که در این راستا انجام شد تاثیر مصرف مکمل های مولتی ویتامین و ریزمغذی های خاصی در مولتی ویتامین ها بر روی ناباروری تخمک گذاری مورد آزمایش قرار گرفت.

این تحقیق که در بین سالهای 1991 تا 1999 انجام گرفت، یک مطالعه جامع بود. بررسی ها بر روی 8555  زن متاهل و قبل از سن یائسگی که هیچ سابقه ناباروری نداشته و برای باردار شدن تلاش کرده و یا قبلا باردار شده اند، انجام گرفت.

 در طول 8 سال پیگیری مطالعات مشخص شد که در مجموع 438 زن دارای ناباروری ناشی از اختلال تخمک گذاری هستند. ارتباط معکوسی بین مصرف مکمل های مولتی ویتامین و ناباروری تخمک گذاری در بین افراد وجود داشت. خطر نسبی ناباروری تخمک گذاری برای زنانی که در هفته 2 یا تعداد کمتری قرص مصرف کردند مقدار 88/0، برای زنانی که در هفته 3 تا 5 قرص مصرف کردند مقدار 69/0، و برای زنانی که در هفته 6 یا تعداد بیشتری قرص مصرف کردند مقدار 59/0 بود. این مقادیر در مقایسه با افرادی که هیچ مکملی مصرف نکرده بودند بدست آمد.

همچنین نتایج نشان داد به نظر می رسد فولیک اسید نقش بسیار مهمی در توجیه ارتباط بین مصرف مکمل های مولتی ویتامین و کاهش خطر ناباروری تخمک گذاری ایفا می کند.

نتایج این تحقیق در سال 2008 در مجله Fertility and Sterility به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Use of multivitamins, intake of B vitamins, and risk of ovulatory infertility

Fertility and Sterility, 2008, 89, 668-676...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد