بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کنترل سلامت زنان یائسه توسط جینسینگ

کنترل سلامت زنان یائسه توسط جینسینگ

زمینه: هدف این بررسی سیستماتیک، به روز رسانی، تکمیل و ارزیابی دقیق شواهد و مدارک به دست آمده از آزمایشات بالینی تصادفی کنترل شده دارونمایی (RCTS) است که بر روی کنترل سلامت زنان یائسه توسط جینسینگ صورت گرفته است.

روش ها: ما از آغاز جولای 2016، مقالات مربوط به این زمینه را از طریق 13 پایگاه داده به نام های MEDLINE، AMED، EMBASE، کتابخانه کوکران، 6 پایگاه داده پزشکی کره ای و 3 پایگاه داده چینی جستجو کرده و نوع جینسینگ مصرف شده توسط زنان یائسه را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

نتایج: 10 RCTS منطبق با معیار نتیجه گیری ما بود. بیشتر RCTS ها دست خوش تغییرات نامشخصی شده بودند. یک RCT اختلاف مهم ایجاد شده در گر گرفتگی (احساس حرارت در سطح بدن زنان یائسه) را بین جینسینگ قرمز کره ای (KRG) و دارونما نشان نداد.

 RCT دوم نشان داد که  KRG تاثیرات چشم گیری بر روی علائم یائسگی گذاشته است. طبق RCT سوم، جینسینگ به طور چشم گیر بر روی افسردگی، سلامت و بهبودی کلی زنان تاثیر گذاشته است. اما RCTS  چهارم نتوانست اختلاف مهم ایجاد شده در هورمون های مختلف بین زنان یائسه ای که جینسینگ مصرف کرده بودند و گروه کنترلی که دارونما مصرف کرده بودند را  نشان دهد به استثنای دهیدرواپی اندروسترون.

دو RCTS دیگر نیز تاثیرات KRG بر روی ضخامت آندومتری( درون رحمی) زنان یائسه را نشان نداد. سایر RTC ها نیز در نشان دادن چشم گیر جینسینگ آمریکایی بر روی استرس اکسیداتیو و سایر آنزیم های آنتی اکسیدان با شکست مواجه شدند.

نتیجه گیری: بررسی سیستماتیک ما شواهد موثر و مثبت به دست آمده از تاثیر جینسینگ بر روی عملکرد جنسی و جین سینگ قرمز کرده ای بر روی تحریک جنسی و گر گرفتگی زنان یائسه را فراهم می نماید. اگرچه، نتایج KRG یا جینسینگ به خوبی عوارض خاص بر روی گر گرفتگی، هورمون ها، ضخامت آندومتری( درون رحمی) و علائم زیستی را نشان نداده و از این رو تحقیقات بیشتری باید در این راستا صورت گیرد. سطح مدارک و شواهد به دست آمده در این زمینه کم است، علت این امر تغییرات نامشخص ایجاد شده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Ginseng for managing menopausal woman's health: A systematic review of double-blind, randomized, placebo-controlled trials

Published in 2016 Sep;95
aKM Convergence Research Division bClinical Research Division..مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد