بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل آهن در نوزادان کم وزن و نارس

مکمل آهن در نوزادان کم وزن و نارس
این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مصرف مکمل آهن برای نوزادان کم وزن و نارس مفید است یا خیر. فواید بالقوه عبارت بود از: افزایش تعداد سلول های قرمز خون و آهن ذخیره شده در خونشان.

در دراز مدت مشخص شد که مکمل آهن ممکن است رشد کودکان را بهبود بخشد. ما 25 آزمایش کنترل شده تصادفی (RCTS) مرتبط با این موضوع را بررسی کردیم. سپس، نتیجه گیری نمودیم که فواید مصرف مکمل آهن در دراز مدت در کودکان کم وزن و نارس هنوز کاملا قطعی نیست.

با توجه به سلول های قرمز خون و سطوح آهنشان دریافتیم که مکمل آهن ممکن است در سال اول زندگی، پس از دوماهگی باعث افزایش ذخیره آهن و تعداد سلول های قرمز خونشان شده و از کم خونی ناشی از کمبود آهن بکاهد. اگرچه، تحقیقات متفاوتی در این راستا وجود دارد.

نتیجه گیری:
داده های قابل دسترس حاکی از آن است که نوزادانی که مکمل آهن دریافت کرده اند در مقایسه با سایر کودکان سطح هموگلوبین و آهن ذخیره شده شان افزایش یافته و خطر ناشی از کم خونی شدیدا در آن ها کاهش یافته است. اگرچه، هنوز مشخص نیست که آیا مکمل آهن در دراز مدت بر روی رشد و نتیجه عصبی آن ها تاثیر می گذارد یا خیر. زمان بندی بهینه و مدت زمان مصرف مکمل آهن نیز معلوم نیست.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants

Published: 14 March 2012

cochrane..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد