بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین ذخیره آهن پیش از بارداری، مصرف آهن در طول بارداری و وزن نوزاد

ارتباط بین ذخیره آهن پیش از بارداری، مصرف آهن در طول بارداری و وزن نوزاد

وجود آهن کافی در بدن مادر در دوران بارداری تاثیر بسیار زیادی بر سلامتی و پارامترهای کلی نوزاد متولد شده دارد. در مطالعه ای که در سال 2011 انجام شد، تاثیر میزان ذخیره آهن در دوران پیش از بارداری و مصرف آهن در طول دوره بارداری بر وزن نوزاد متولد شده مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها بر روی 28 زن باردار سالم انجام گرفت.

زنان براساس میزان ذخیره آهن آنها در دوران قبل از بارداری به دو گروهی که میزان فریتین سرم آنها بیشتر یا کمتر از 20 میکروگرم بر لیتر بود تقسیم شدند. همچنین آنها براساس زمان شروع مصرف مکمل های آهن در دوران بارداری نیز به دو گروه تقسیم شدند: گروهی که قبل از 20 هفته آن را شروع کردند و گروهی که بعد از 20 هفته آن را شروع کردند.

سپس پرونده بالینی و زایمانی زنان، وضعیت مصرف دخانیات در آنها، رژیم غذایی و پارامترهای بیوشیمیایی آنها در دوران قبل از بارداری و همچنین سه ماهه اول، دوم و سوم مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که در مجموع 36 درصد زنان دارای ذخیره آهن کم (فریتین سرم کمتر از 20 میکروگرم بر لیتر) در دوران قبل از بارداری هستند. میانگین مصرف آهن در گروهی که در دوران بارداری قبل از 20 هفته آن را شروع کرده بودند، 7/140 میلی گرم در روز و میانگین آن برای افرادی که بعد از 20 هفته از دوران بارداری مصرف آهن را شروع کرده بودند، 0/99 میلی گرم در روز بود.

630837bardari
براساس نتایج مشخص شد که مصرف آهن قبل از هفته بیستم در دوران بارداری منجر به بهبود وضعیت بیوشیمیایی مادر شده اما افزایش قابل توجهی در غلظت های آهن در مقایسه با گروهی که مصرف آهن آنها بعد از 20 هفته شروع شده بود، بصورت مستقل از وضعیت آهن آنها در دوران قبل از بارداری، مشاهده نشد.

همچنین نتایج نشان داد که مکمل های آهن تاثیر مثبتی بر وزن نوزادان متولد شده در زنانی که قبل از دوران بارداری ذخیره کمی از آهن داشتند(گروهی که فریتین سرم آنها کمتر از 20 میکروگرم بر لیتر بود)  می گذارد. اما در مورد گروهی که که فریتین سرم آنها قبل از بارداری بیشتر از 20 میکروگرم بر لیتر بود، مصرف مکمل های آهن تاثیر چندانی بر وزن نوزادان نداشت.

این نتایج نشان می دهد وضعیت ذخیره آهن قبل از دوران بارداری نیز پارامتر بسیار مهمی برای زنان بوده و می تواند وزن نوزادان متولد شده را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین براساس این تحقیق مشخص شد شروع مصرف مکمل های آهن در دوران بارداری قبل از 20 هفته می تواند منجر به بهبود وضعیت بیوشیمیایی مادر شود.

328428mokamelshenasikamkhooni2

نتایج این مطالعه در سال 2011 در مجله Early Human Development به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Pre-pregnancy iron reserves, iron supplementation during pregnancy, and birth weight


Early Human Development, 2011, 87, 791-797
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد