بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های آهن در دوران بارداری، آیا زنان این مکمل ها را درست مصرف می کنند؟

مکمل های آهن در دوران بارداری، آیا زنان این مکمل ها را درست مصرف می کنند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد اغلب زنان مصرف درست و موثری از مکمل های آهن در دوران بارداری ندارند.

در تحقیقی که در سال 2016 به چاپ رسید شیوع مصرف مکمل های آهن و مقدار آهن مصرف شده از طریق مکمل های حاوی آهن در زنان باردار مورد بررسی قرار گرفت.

این مطالعات بر اساس بررسی هایی بود که در سال 2014 در دو بیمارستان در استرالیا انجام شده بود.

در بین 612 زن بارداری که مورد بررسی قرار گرفتند، 589 نفر داده های کاملی داشتند که مورد آنالیز واقع شدند. بطور کلی 88 درصد زنان از مکمل های حاوی آهن استفاده می کردند که 1/70 درصد از آنها تنها از مکمل های مولتی ویتامین، 2/7 درصد از مکمل های آهن تنها و 2/22 درصد از هر دو مکمل های مولتی ویتامین و مکمل آهن بطور همزمان استفاده می کردند.
mokamelshenasighkhh
برسی ها نشان داد استفاده از مکمل های حاوی آهن با افزایش سن بارداری، تشخیص یک آنمی یا کمبود آهن در بارداری اخیر و استفاده از یک مکمل حاوی آهن در پیش از دوره باداری  در ارتباط است. همچنین، عوامل خطر متعددی برای آنمی یا کمبود آهن مانند خوردن گوشت غیرقرمز و سابقه سقط جنین با استفاده از مکمل های آهن در حال حاضر در ارتباط نبود.
قرص آهن
حدود 56 درصد از زنانی که دارای کمبود آهن تشخیص داده شده بودند و 3/62 درصد از زنانی که آنمی آنها مشخص شده بود مکمل آهن تنها، همراه با یا بدون یک مکمل مولتی ویتامین، مصرف می کردند.

سهم زنانی که دوزهای پایین (کمتر از 30 میلی گرم در روز)، دوز های پیش گیرنده (30 تا 99 میلی گرم در روز) و دوزهای درمانی (بیش از 100 میلی گرم در روز) از آهن را مصرف کردند به ترتیب 8/36 درصد، 4/45 درصد و 8/17  درصد بود. تنها 7/46 درصد از زنانی که کمبود آهن در آنها تشخیص داده شده بود، دوز بیش از 100 میلی گرم در روز از مکمل های آهن مصرف می کردند، در حالی که 3/23 درصد از آنها با دوز کمتر از 30 میلی گرم در روز آن را مصرف می کردند.
بارداری و کم خونی
نتایج این بررسی نشان می دهد زنان در دوران بارداری دوز های متنوعی از مکمل های آهن را مصرف می کنند و زنانی که در خطر بیشتری قرار دارند اغلب دوز ناکافی آن را مصرف می کنند که این دوز ناکافی نمی تواند از کمبود آهن یا کم خونی در آنها پیشگیری کند. به نظر می رسد علاوه بر تاکید بر جبران کمبود آهن در دوران بارداری، اطلاع رسانی و آموزش در مورد نحوه مصرف و مقدار مصرف مکمل های آهن در این دوران نیز امری حیاتی است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Iron supplement use in pregnancy – Are the right women taking the right amount?

Clinical Nutrition, 2016, 35, 741-747...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد