بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین بر استرس های غیرقابل پیش بینی مزمن

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین بر استرس های غیرقابل پیش بینی مزمن
استرس های فیزیولوژیکی و روانی ناشی از سبک های زندگی پرشتاب تحت عنوان استرس های اکسیداتیو شناخته می شود.


تحقیقات نشان داده اند که محدودیت های غذایی سطوح حالت پایدار استرس های اکسیداتیو را کاهش داده  و پاسخ های رفتاری، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را در پستانداران تغییر می دهد. اما عوامل گوناگونی مانند پارمترهای فرهنگی-اجتماعی، اشتها و استرس زندگی روزانه بر نحوه کارکرد آن در انسانها تاثیرگذار است.


در مطالعه ای تاثیر استرس های پیش بینی نشده مزمن بر روی محدودیت های غذایی کوتاه مدت، در پارامترهای بیوشیمیایی و استرس اکسیداتیو، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، اثر تعدیل کنندگی مکمل های مولتی ویتامین-مواد معدنی بر استرس های پیش بینی نشده مزمن و محدودیت های غذایی ایجاد شده از طریق تغییرات بیوشیمیایی مورد مطالعه قرار رفت تا نقش مکمل های حاوی ریزمغذی ها در این مسیر  ترسیم شود.


نتایج نشان داد که مصرف مکمل های مولتی ویتامین-مواد معدنی بصورت خوراکی تخریب اکسایشی را بهبود بخشیده و از این طریق قادر است به عنوان یک راه درمانی موثر در رژیم های غذایی محدود با استرس های ذهنی و فیزیکی زندگی روزمره مقابله کند.

نتایج این تحقیق در سال 2013 در مجله Appetite  به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Effect of chronic unpredictable stress on short term dietary restriction and its modulation by multivitamin-mineral supplementation


Appetite , 2013, 65, 68-74
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد