بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بینش های جدید در مورد کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن

بینش های جدید در مورد کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن
در مطالعه ای که اخیرا به چاپ رسید نشان داده شد که دستاوردهای بسیار جالب و جدیدی در مورد کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن با تحقیقات انجام شده در این زمینه بدست آمده است. در این مقاله مروری در در روزهای اخیر در مجله Blood Reviews به چاپ رسید به پیشرفته ترین دستاوردها در زمینه کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن اشاره شده است.


به عنوان مثال مشخص شده است که یافته های جدید در مورد متابولیسم آهن در بدن علاقه های جدیدی به تحقیق در مورد کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن ایجاد کرده است و این علاقه اخیرا به موضوعی مشترک در تمام دنیا تبدیل شده است.


یکی از یافته های جدید این است که  مقدار مطلق کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن، یعنی مقدار آهن کاهش یافته کلی بدن، به راحتی برمبنای کاهش سطح فریتین سرم و سطح اشباع ترانسفریتین قابل تشخیص است.

همچنین کمبود نسبی آهن در بافت ها یا اندام های خاص، و نیز کم خونی ناشی از کمبود آهن در زمینه بیماری های التهابی با استفاده از پیشرفت های جدید که آنها نیز برمبنای مطالعه بر روی فریتین و ترانسفریتین است تشخیص داده می شوند.


اغلب بیماران مبتلا به کمبود آهن بطور مرسوم و سنتی کاندیدای درمان از طریق مصرف نمک های آهن خوراکی هستند، در حالی که برمبنای مطالعات جدید سطوح بالای هپسیدین جذب آهن را در بیمارانی که دارای اختلالات التهابی هستند مسدود می کند و این قضیه باید در مورد این بیماران کاملا مورد توجه قرار گیرد.


همچنین یافته های جدید نشان می دهد که ترکیبات آهن جدید و نیز روش های درمان جدیدتر برای کمبود آهن به وجود آمده است. به عنوان مثال، مصرف دوز بالای ترکیبات آهن بصورت داخل وریدی مورد توجه قرار گرفته و علائم استفاده از آن در حال افزایش است اگرچه اثرات جانبی بلند-مدت آن باید بیشتر بررسی شود.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


New insights into iron deficiency and iron deficiency anemia

Blood Reviews, Available online 13 February 2017, In Press...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد