بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف یک مکمل مولتی ویتامین بهینه کمبود ویتامین ها و مواد معدنی را پس از عمل جراحی بای پس معده کاهش می دهد

کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در بدن امری شایع پس از عمل جراحی بای پس معده با روش Roux-en-Y (RYGB) است. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده اند 11 درصد افرادی که حتی یک سال پس از عمل جراحی بای پس معده مکمل های مولتی ویتامین استاندارد مصرف کرده اند دارای مقدار ناکافی از غلظت فریتین در سرم خود بودند. حتی در مورد ویتامین B12 افرادی که دارای کمبود بوده اند به 23 درصد نیز افزایش یافته است.


درمطالعه ای که اخیرا انجام شد، کارایی و ایمنی استفاده از یک مکمل مولتی ویتامین بهینه با گرید دارویی معروف به Weight Loss Surgery (WLS) Forte® با کارایی و ایمنی یک مکمل مولتی ویتامین استاندارد و همچنین یک گروه دارونما تا مدت سه سال پس از عمل جراحی RYGB مورد پیگیری و مقایسه قرار گرفت.


در ابتدای مطالعه 148 بیمار ثبت نام شده و 50 درصد (74 نفر) آنها مکمل مولتی ویتامین استاندارد و 50 درصد (74 نفر)  دیگر مکمل Weight Loss Surgery (WLS) Forte® را مصرف کردند.

پس از 36 ماه پیگیری بررسی ها نتایج زیر مشاهده شد.
11 بیمار (7 درصد) در طول سه ساله پیگیری مفقود شدند که 2 نفر از آنها جان خود را از دست داده بودند.
 11 بیمار (17 درصد) در گروه مکمل Weight Loss Surgery (WLS) Forte® و 17 بیمار (24 درصد) در گروه مکمل مولتی ویتامین استاندارد مصرف مکمل را متوقف کردند.
علاوه بر این، 64 بیمار (47 درصد) در گروه مکمل Weight Loss Surgery (WLS) Forte® و 45 بیمار (33 درصد) در گروه مکمل مولتی ویتامین استاندارد همچنان در حال استفاده از مکمل ها بودند.


خصوصیات بیماران در دو گروه قابل مقایسه با یکدیگر بود. قابل ذکر است که اغلب بیماران دارای کم خونی (16 درصد در مقابل 3 درصد)، کمبود فریتین (14 درصد در مقابل 3 درصد) و کمبود روی (8  درصد در مقابل 0 درصد)، در گروه مکمل مولتی ویتامین استاندارد در مقابل گروه Weight Loss Surgery (WLS) Forte®، بودند.
در گروه Weight Loss Surgery (WLS) Forte® 5 بیمار و در گروه مکمل مولتی ویتامین استاندارد 12 بیمار کمبود ویتامین B12 را بهبود بخشیدند.
همچنین، در هر دو گروه هیچ عارضه جانبی ناشی از مصرف مکمل ها مشاهده نشد.


به عنوان نتیجه مشخص شد که در سه سال پس از عمل جراحی بای پس معده، مصرف یک مکمل مولتی ویتامین بهینه (Weight Loss Surgery (WLS) Forte®) در کاهش کم خونی و کمبود ریزمغذی هایی همچون فریتین، ویتامین B12 و روی بسیار موثرتر از یک مکمل مولتی ویتامین استاندارد است.

نتایج این تحقیق در مجله Surgery for Obesity and Related Diseases به چاپ رسید.




مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

چگونه می توانیم بین دریافت تابش نور خورشید با ریسک ابتلا به سرطان پوست توازن ایجاد کنیم؟ مشاهده
چگونه می توانیم بین دریافت تابش نور خورشید با ریسک ابتلا به سرطان پوست توازن ایجاد کنیم؟