بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مکمل های مولتی ویتامین دارای مقادیر ناچیز فلزات سمی هستند؟

آیا مکمل های مولتی ویتامین دارای مقادیر ناچیز فلزات سمی هستند؟
مکمل های مولتی ویتامین امروزه مصرف بسیار زیادی برای تامین کمبود ریزمغذی های مورد نیاز بدن در سرتاسر دنیا پیدا کرده اند. اما موضوعی که همواره در مورد آنها مطرح بوده است بحث ایمنی و سالم بودن آنهاست.


 ایمن بودن یک مولتی ویتامین از لحاظ تولیدی، به عوامل مختلفی همچون فرایند تولید آن، خلوص آن و کیفیت مواد اولیه آن بستگی دارد. یکی از ادعاهایی که ایمن بودن مکمل های مولتی ویتامین را تهدید می کند حضور مقادیر بسیار اندک از فلزات سمی و سنگین، به عنوان ناخالصی در کنار سایر ریزمغذی های مفید، در این مکمل هاست.


در مطالعه ای که در سال 2014 در مجله Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis به چاپ رسید، احتمال حضور فلزات سمی ای همچون سرب و کادمیم در مکمل های مولتی ویتامین مورد بررسی قرار گرفت.


در این تحقیق سه نوع مکمل مولتی ویتامین متفاوت که بصورت تجاری در بازار موجود هستند با استفاده از تکنیک طیف سنجی جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی، پس از تهیه نمونه آبکی از مولتی ویتامین ها، مورد آنالیز قرار گرفتند.


غلظت عناصری چون کروم، آهن، مس، منگنز و سلنیوم در این نمونه ها اندازه گیری شده و با مقادیر اشاره شده بر روی هر محصول مقایسه شد.

همچنین احتمال حضور چند عنصر سمی و سنگین از جمله سرب، کادمیم و آرسنیک در این مولتی ویتامین ها مورد بررسی قرار گرفت.

پس از تهیه محلول نمونه ها از هر کدام از مولتی ویتامین ها و بهینه سازی شرایط اندازه گیری، غلظت هر کدام از ریزمغذی ها و همچنین عناصر سمی در نمونه ها تعیین شد.

نتایج نشان داد که مقادیر فلزات سمی و ریزمغذی های اندازه گیری شده، به میزان بسیار زیادی (95 درصد اطمینان براساس روش اندازه گیری شده) با مقادیر تایید شده در مولتی ویتامین ها سازگاری دارد.

این مطالعه تا حدود زیادی تایید کننده خلوص و کیفیت مناسب مولتی ویتامین های تجاری موجود در بازار است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Determination of macro and trace elements in multivitamin dietary supplements by high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry with slurry sampling

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 88, 377-384
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد