بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین بر سطح ویتامین D در دوران یائسگی

تاثیر مکمل های مولتی ویتامین بر سطح ویتامین D در دوران یائسگی
تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف روزانه مکمل های عمومی مولتی ویتامین می تواند سطح 25-هیدروکسی ویتامین D را از سطح پایه به بالاتر از سطح کمبود ویتامین D در زنان در سنین پس از یائسگی افزایش دهد.


در مطالعه ای که اخیرا انجام شد تاثیر مصرف 4 هفته ای مکمل های مولتی ویتامین حاوی 300 یا 600 واحد ویتامین D بر سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در زنانی که پس از سنین یائسگی بوده و کمبود ویتامین D داشتند مورد بررسی قرار گرفت.


زنانی که دارای کمبود ویتامین D بودند بصورت تصادفی به 3 دسته تقسیم شدند. گروه اول روزانه 2 عدد قرص مکمل مولتی ویتامین (حاوی 600 واحد ویتامین D)، گروه دوم روزانه 1 عدد قرص مکمل مولتی ویتامین (حاوی 300 واحد ویتامین D) و گروه سوم دارونما، هر سه گروه به مدت 4 هفته، مصرف کردند.


در ابتدای مطالعه و پس از 4 هفته مصرف مولتی ویتامین ها، سطح  25-هیدروکسی ویتامین D در هر سه گروه مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت.


در ابتدای مطالعه، در بین 144 فرد مورد مطالعه،3/49 درصد دارای کمبود ویتامین D (کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر) و 7/50 درصد دارای سطح ویتامین D ناکافی (کمتر از 30 نانوگرم بر میلی لیتر) بودند. اما پس از 4 هفته مصرف مولتی ویتامین ها، سطح  25-هیدروکسی ویتامین D به مقدار قابل توجهی از 4/19 نانوگرم بر میلی لیتر به 2/22 نانوگرم بر میلی لیتر در گروه دوم، و از 5/19 نانوگرم بر میلی لیتر به 3/23 نانوگرم بر میلی لیتر در گروه اول افزایش پیدا کرد.اما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند پس از 4 هفته هیچ تغییری در سطح  25-هیدروکسی ویتامین D آنها مشاهده نشد.


به عنوان نتیجه مشخص شد که مصرف روزانه مکمل های عمومی مولتی ویتامین به مدت تنها 4 هفته می تواند سطح 25-هیدروکسی ویتامین D را از سطح پایه به بالاتر از سطح کمبود ویتامین D در زنان در سنین پس از یائسگی افزایش دهد.


نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Osteoporosis and Sarcopenia به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Effect of multivitamin on serum 25-hydroxy vitamin D level in postmenopausal women: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Osteoporosis and Sarcopenia, 2016, 2, 89-93
...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد