بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مطالعه تاثیر مکمل های مولتی ویتامین بر فشار خون در افراد مسن

مطالعه تاثیر مکمل های مولتی ویتامین بر فشار خون در افراد مسن
فشار خون مرکزی با افزایش سن افزایش می یابد. این قضیه می تواند منجر به افزایش خطرات بیماری های قلبی در سنین بالا شود.


 برخی شواهد حاکی از سودمند بودن مکمل های غذایی در کاهش فشار خون مرکزی در افراد مسن است.


اما تا قبل از این هیچ مطالعه ای در مورد بررسی اثر مکمل های مولتی ویتامین بر فشار خون در افراد مسن وجود نداشت.


در مطالعه ای که در سال 2016 انجام شد اثر مصرف 16 هفته ای مکمل های مولتی ویتامین بر فشار خون افراد بزرگسال سالم مورد بررسی قرار گرفت.


مشارکت کنندگان این مطالعه افراد سالم و بدون سابقه بیماری های قلبی بوده و شامل 160 زن در سنین بیشتر از 50 سال و 79 مرد در سنین بین 50 تا 65 سال بودند. مکمل هایی که به افراد داده شد براساس جنسیت آنها متفاوت بود.


پس از مصرف مولتی ویتامین ها پارامترهایی همچون ضریب تشدید، فشار تشدید و فشار پالسی در افراد اندازه گیری شده و این پارامترها با افرادی که دارونما مصرف کرده بودند مقایسه شد.


پس از بدست آوردن و تحلیل نتایج مشخص شد که مصرف مکمل های مولتی ویتامین تاثیر قابل توجهی بر هیچ کدام از پارامترهای ضریب تشدید، فشار تشدید و فشار پالسی نداشته است. همچنین تاثیر درمانی خاصی نیز بر روی سیستولیک بازویی، فشارهای دیاستولیک یا نبضی با مصرف مولتی ویتامین ها مشاهده نشد.


نتایج این تحقیق نشان می دهد که به نظر می رسد مصرف 4 ماهه مکمل های مولتی ویتامین مزیت قابل اندازه گیری خاصی بر روی فشار خون مرکزی در افراد مسن سالم ندارد.


با توجه به اینکه تحقیقات دیگری حاکی از برخی اثرات مثبت در این راستا بوده است، به نظر می رسد مطالعات بیشتر در این راستا می تواند سردرگمی های موجود را از بین ببرد.

نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Atherosclerosis به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

No effect of multivitamin supplementation on central blood pressure in healthy older people: A randomized controlled trial

Atherosclerosis, 2016, 246, 236-242..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد