بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل تاثیر مکمل های ویتامین B بر روی بیماری های مرتبط با شناخت

تاثیر مکمل تاثیر مکمل های ویتامین B بر روی بیماری های مرتبط با شناخت
تحقیقات نشان داده اند افزایش در میزان هوموسیستئین سرم به عنوان یک فاکتور خطر بالقوه برای اختلالات شناختی محسوب می شود. از طرفی شواهد علمی پیشنهاد می کنند که مکمل های ویتامین B می توانند از طریق کاهش سطح هوموسیستئین زوال شناختی را کاهش دهند.


در مطالعه ای که اخیر انجام شد تاثیر فولیک اسید به همراه ویتامین B12 و/یا B6 در کم کردن میزان هوموسیستئین، و در نتیجه کاهش زوال شناختی در بیماران مسن مبتلا به آلزایمر یا جنون مورد بررسی قرار گرفت.


در این راستا مطالعاتی که در آنها بصورت تصادفی و کنترل شده اثر فولات و مکمل های ویتامین B در بیماران مبتلا به زوال شناختی و در مرحله بعد در مبتلایان به آلزایمر یا جنون مورد مقایسه قرار گرفته بود تجزیه و تحلیل شد.


همچنین خصوصیات پایه ای، سن و جنسیت افراد مورد مطالعه نیز در دو گروهی که مکمل یا دارونما مصرف کرده بودند با هم مقایسه شدند.


نتایج نشان داد در گروهی که مکمل مصرف کرده بودند کاهش بسیار بیشتری در سطح هوموسیستئین آنها در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد.


در مجموع براساس این مطالعه مشخص شد که مصرف مکمل های ویتامین B در کاهش سطح هوموسیستئین سرم بسیار موثر است. اما هنوز با قطعیت نمی توان گفت که این کاهش در سطح هوموسیستئین حتما منجر به بهبود زوال شناختی می شود و مطالعات بیشتری در این مورد باید انجام شود تا شواهد قوی تری برای آن بدست آید.


نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Efficacy of Vitamin B Supplementation on Cognition in Elderly Patients With Cognitive-Related Diseases

Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 2017, Vol. 30(1) 50-59

..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد