بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف مکمل های ویتامین D، کلسیم و فسفر بر سلامت استخوان در دوران بارداری

تاثیر مصرف مکمل های ویتامین D، کلسیم و فسفر بر سلامت استخوان در دوران بارداری

تاثیر مصرف مکمل های ویتامین D، کلسیم و فسفر بر سلامت استخوان در دوران بارداری

ویتامین D نقشی بسیار حیاتی در هموستازی کلسیم دارد. اما بدلیل مطالعات کمی که در رابطه با تاثیر دقیق ویتامین D و سایر ریزمغذی های شناخته شده برمتابولیسم استخوان وجود دارد، ارتباط بین ویتامین D با میزان بازگشت استخوان در دوران بارداری نامشخص باقی مانده است.همچنین، بررسی های قبلی در مورد تاثیر دوران بارداری بر میزان بازگشت استخوان نسبت به دوران غیربارداری بدلیل تنوع زیاد مصرف ریزمغذی ها ممکن است سردرگم کننده باشد.


در مطالعه ای جدید که برمبنای یک مصرف کنترل شده بود، تلاش شد تا ارتباط کمی بین نشانگرهای شیمیایی ویتامین D در مادر و نشانگرهای بیوشیمیایی بازگشت استخوان در زنان باردار (در مقایسه با زنان غیرباردار) و در نوزاد آنها، در شرایط مصرف مقادیر کافی و معادل از ویتامین D و سایر ریزمغذی های مرتبط، برقرار شود.


تغییرات در نشانگرهای بازگشت استخوان در تمام طول 9 ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. زنان باردار (26 نفر) و غیرباردار (21 نفر) سالم 511 IU ویتامین D، 6/1 گرم کلسیم و 9/1 گرم فسفر در روز به مدت 10 هفته مصرف کردند.پس از تحلیل نتایج و نیز با در نظر گرفتن متغیرهای کمکی همچون BMI، قومیت و فصل، مشخص شد که زنان باردار به میزان 50-150 درصد بیشتر نشانگر تحلیل استخوان را نسبت به زنان غیرباردار دارند. در میان زنان باردار، افزایش در غلظت 25-هیدروکسی ویتامین D مادر در تمام طول مطالعه با مقدار کمتر استئوکلسین و دئوکسی پیریدینولین در پایان مطالعه، و با مقدار بالاتر استئوکلسین در نوزاد در ارتباط بود.


علاوه بر این بررسی های دیگر نیز نشان داد که با افزایش غلظت نشانگرهای شیمیایی ویتامین D ، نشانگرهای تحلیل استخوان در زنان باردار کاهش می یابند. این قضیه همزمان با افزایش غلظت کلسیم در سرم بوده و نشان می دهد که انتقال کلسیم به نوزاد در حد قابل انتظار است.


قابل ذکر است که هیچ کدام از این ارتباطات به مقداری که از لحاظ آماری قابل توجه باشد در زنان غیرباردار مشاهده نشد.بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که دریافت غلظت های بالاتر نشانگرهای شیمیایی ویتامین D در مادر می تواند تحلیل استخوان در در طول 9 ماه بارداری را کاهش دهد در حالی که اطمینان لازم برای انتقال کلسیم کافی به نوزاد را فراهم می کند.

نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله Bone به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Maternal vitamin D biomarkers are associated with maternal and fetal bone turnover among pregnant women consuming controlled amounts of vitamin D, calcium, and phosphorus

Bone, 2017, 59, 183-191. ..

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد