بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های ژلاتین غنی شده با ویتامین C بر تهیه کلاژن در بدن

تاثیر مکمل های ژلاتین غنی شده با ویتامین C بر تهیه کلاژن در بدن


آسیب های اسکلتی-عضلانی شایع ترین مشکلی است که در  افراد فعال مشاهده می شود. بیش از 50 درصد از تمام آسیب ها در ورزش شامل رگ به رگ شدن، کشش، پارگی و یا شکستن بافت های اسکلتی-عضلانی است.

درمان های تغذیه ای و/یا ورزشی ای که می توانند تهیه کلاژن را افزایش داده و این بافت ها را تقویت کنند قادرند تاثیر بسیار مهمی بر سرعت بهبود این جراحت ها داشته باشند.


 در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، کارایی مکمل های ژلاتین در افزایش تهیه کلاژن مورد بررسی قرار گرفت.


در این مطالعه 8 مرد سالم انتخاب شده و به آنها یک مکمل ژلاتین غنی شده با ویتامین C، 5 یا 15 گرمی، یا یک دارونما، داده شد. پس از مصرف آنها نمونه های خونی از افراد هر 30 دقیقه یک بار گرفته شد تا غلظت آمینواسید در خون اندازه گیری شود. همچنین یک ساعت پس از مصرف مکمل ها افراد 6 دقیقه طناب زدند تا تولید کلاژن در آنها تحریک شود.
نتایج نشان داد با مصرف مکمل های ژلاتین بیشتر، مقادیر گلایسین، پرولین، هیدروکسی پرولین و هیدروکسی لایسین در حال گردش افزیش  یافته و در زمان 1 ساعت پس از مصرف مکمل به بالاترین مقدار خود رسید. همچنین افرادی که 15 گرم ژلاتین یک ساعت قبل از تمرین مصرف کردند، مقدار پروپپتید کلاژن با انتهای آمینو در خون آنها دو برابر بود. این قضیه نشان از تولید بیشتر کلاژن در این افراد است.
این تحقیق نشان می دهد اضافه کردن ژلاتین به یک برنامه ورزشی متناوب تهیه کلاژن را در بدن بهبود بخشیده و می تواند نقشی مهم در پیشگیری از جراحت و ترمیم بافت ها داشته باشد.

نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله The American Journal of Clinical Nutrition به چاپ رسید.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


 

Vitamin C-enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen synthesis

Am J Clin Nutr. 2017 Jan;105(1):136-143. doi: 10.3945/ajcn..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد