بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف کربوهیدارت و پروتئین پس از ورزش بر متابولیسم استخوان

تاثیر مصرف کربوهیدارت و پروتئین پس از ورزش بر متابولیسم استخوان

جدیدترین تحقیقات نشان می دهد مصرف مکمل های کربوهیدرات و پروتئین بلافاصله پس از ورزش شدید می تواند باعث ایجاد فوایدی برای ورزشکاران شود.


در تحقیقی که در روزهای اخیر به چاپ رسید، تاثیر مصرف پروتئین و کربوهیدارت، بلافاصله یا 2 ساعت بعد از یک دوندگی کامل، بر روی پاسخ بازگشت استخوان در دوندگان استقامت مورد بررسی قرار گرفت.


در این تحقیق 10 مرد با مشخصات زیر:


میانگین سنی: 5/28 سال


میانگین قدی 74/1 متر


میانگین وزنی 7/69 کیلوگرم


بر روی ترمیل با 75 درصد فشار اکسیژن خود در سه مرحله دویدن را انجام دادند تا زمانی که کاملا خسته شوند.


نمونه های خونی از این افراد قبل از دویدن، بلافاصله پس از آن و نیز در زمان های 1، 2، 3، 4 و 24 ساعت پس از دویدن گرفته شد و مواردی همچون بتا-CTX، P1NP، PTH، PO4، ACa  و Ca در خون آنها اندازه گیری شد.


سه نوع آزمایش بر روی افراد انجام شد:


1-مصرف یک محلول دارونما بلافاصله پس از دویدن و نیز 2 ساعت پس از دویدن


2- مصرف مکمل های کربوهیدرات و پروتئین بلافاصله پس از دویدن و مصرف دارونما 2 ساعت پس از آن


3-مصرف دارونما بلافاصله پس از ورزش و مکمل های کربوهیدرات و پروتئین 2 ساعت پس از آن


در مرحله بعد نتایج جمع آوری و تحلیل شد. پس از تحلیل نتایج موارد زیر مشاهده شد:


•    در 1 و 2 ساعت پس از ورزش، غلظت های بتا-CTX در افراد گروه 2 کمتر از گروههای 1 و 3  بود.


•    در زمان 3 ساعت پس از ورزش، غلظت های بتا-CTX در افراد گروه 1 بالاتر از گروههای 2 و 3 بود.


•    در زمان 4 ساعت پس از ورزش، غلظت های بتا-CTX در افراد گروه 3 کمتر از گروههای 1 و 2 بود.


•    در زمان 4 ساعت پس از ورزش، مقدار P1NP در گروه 2 بیشتر از گروههای 1 و 3 بود.


•    در زمان 3 ساعت پس از ورزش، ، مقدار PTH در گروه 2 بیشتر از گروههای 1 و 3 بود.


 این نتایج نشان داد که مصرف مکمل های پروتئین و کربوهیدرات بلافاصله پس از یک دویدن کامل برای افراد مفید است چرا که می تواند غلظت نشانگرهای تحلیل استخوان را  کاهش داده و غلظت نشانگرهای تشکیل استخوان را افزایش دهد. این قضیه می تواند تعادل بازگشت استخوان مثبت تری را ایجاد کند.نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله Medicine & Science in Sports & Exercise به چاپ رسیده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The Effect of Postexercise Carbohydrate and Protein Ingestion on Bone Metabolism

Med Sci Sports Exerc. 2017 Jan 24. doi: 10.1249/MSS.0000000000001211..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد