بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر ویتامین های C و E بر عملکرد اندوتلیال در افراد مبتلا به دیابت(دیابتی)

تاثیر ویتامین های C و E بر عملکرد اندوتلیال در افراد مبتلا به دیابت(دیابتی)
اختلال عملکرد اندوتلیال ایجاد شده به دلیل آسیب اکسیداتیو ناشی از قند خون پیشگوی مهمی برای خطرات قلبی عروقی در آینده برای بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع یک است و حتی در نوجوان مبتلا به دیابت شیرین نوع یک وجود دارد.

در تحقیقی که در سال 2016 در مجله Journal of Diabetes research به چاپ رسید اثر مخلوط آنتی اکسیدان ویتامین های C و E بر بهبود عملکرد اندوتلیال و سایر عوامل خطرناک بیوشیمیایی در نوجوانان مبتلا به دیابت شیرین نوع یک بررسی شد.

 در این تحقیق مکمل های آنتی اکسیدان به مدت 6 هفته به مشارکت کننده ها داده شده و در انتها داده ها جمع آوری و تحلیل شد. پارامتر های اندازه گیری شده شامل عملکرد اندوتلیال و اندازه گیری هایی بر روی  خطرات اندوتلیال بیوشیمیایی در پلاسما بود.

دو پسر و هفت دختر نوجوان مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی آنها 9/12 سال بود. میانگین مدت زمان ابتلا به دیابت شیرین نوع یک در آنها 5/5 سال بود. میانگین BMI نیز در آنها 1/22 بود. میانگین هموگلوبین A1c در آنها نیز 3/9 درصد بود.

نتایج نشان داد که هیچ تفاوتی برای عملکرد اندوتلیال، CRP با حساسیت بالا، ظرفیت کلی آنتی اکسیدان، آدیپونکتین، یا سلول های پیش ساز اندوتلیال در قبل و بعد از درمان با مخلوط آنتی اکسیدان ویتامین های C و E مشاهده نشد.

نویسندگان مقاله بیان کردند که نتایج منفی تحقیق حاضر نمی تواند یافته های قبلی در مورد کاهش آسیب های اکسیداتیو، بهبود عملکرد اندوتلیال، و افزایش ظرفیت ترمیم عروقی با مصرف آنتی اکسیدان ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین آنها پیشنهاد دادند که تحقیقات بیشتری لازم است تا اثر مخلوط آنتی اکسیدان ها بر روی موارد فوق بررسی شود.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Effect of Vitamins C and E on Endothelial Function in Type 1 Diabetes Mellitus

J Diabetes Res. 2016;2016:3271293. doi: 10.1155/2016/3271293

..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد