بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تمایلات در مصرف مولتی ویتامین ها و مواد معدنی در سوئیس

تمایلات در مصرف مولتی ویتامین ها و مواد معدنی در سوئیس

مکمل های مواد معدنی و مولتی ویتامین ها امروزه طرفداران زیادی در سرتاسر دنیا بویژه کشورهای پیشرفته پیدا کرده اند.
 مصرف مکمل های ویتامین/مواد معدنی (VMS) و مکمل های غذایی (DS) در کشور سوئیس بسیار شایع است.


در تحقیقی که اخیرا به چاپ رسید نگاهی آماری به میزان مصرف این مکمل ها در کشور فوق شده است و افراد براساس وضعیت مصرف این مکمل ها طبقه بندی شده اند.

در این تحقیق مطالعاتی که بر روی 4676 شهروند در شهر لوزان سوئیس در دو بازه زمانی سالهای 2003 تا 2006 و 2009 تا 2012 انجام شده بود گردآوری شد. در بین شرکت کنندگان در این طرح 2525 نفر زن وجود داشت و نیز دامنه سنی کل شرکت کنندگان 35 تا 75 سال بود.

VMS به صورت یک مکمل یا مولتی ویتامین تنها یا مخلوطی از آنها تعریف شد. DS نیز شامل هر نوع مکمل غذایی بود.

پس از جمع بندی و تحلیل نتایج، داده های زیر استخراج شد:


•    میزان مصرف مکمل های مولتی ویتامین/موادمعدنی در بین افراد شرکت کننده بین 20/3 تا 20/6 درصد بود. در این میان، 12 درصد (559 نفر) از آنها مصرف را قطع کرده بودند، 11/7 درصد از افراد (545 نفر) مصرف را آغاز کرده بودند و 404 نفر (8/6 درصد) در حال ادامه مصرف این مکمل ها بودند.

•    در بین مصرف کنندگان مکمل های مولتی ویتامین/موادمعدنی، مردان کمترین نسبت خطر نسبی (RRR) را در مورد قطع، شروع یا ادامه مصرف این مکمل ها داشتند. افراد مسن و افرادی که از لحاظ فیزیکی فعال بودند بیشترین RRR را در ارتباط با آغاز یا ادامه مصرف داشتند. همچنین مشخص شد که تحصیلات کمتر و شاخص توده بدن (body mass index) بالاتر با RRR کمتر قطع یا ادامه مصرف VMS در ارتباط است.

•    مصرف مکمل های غذایی (DS) از 10/4 درصد به 6/8 درصد کاهش یافته بود. 405 نفر از مشارکت کنندگان (7/8 درصد) مصرف آنها را قطع کرده بودند، 239 نفر (5/1 درصد) شروع به مصرف کرده بودند و 81 نفر (1/7 درصد) در حال ادامه مصرف این مکمل ها بودند.

•    دربین مصرف کنندگان مکمل های غذایی نیز مردان کمترین نسبت خطر نسبی (RRR) را در مورد قطع، شروع یا ادامه مصرف این مکمل ها داشتند. افراد مسن بیشترین RRR در ارتباط با آغاز، قطع یا ادامه مصرف داشتند. افرادی که از لحاظ فیزیکی فعال بودند دارای RRR بیشتری از شروع یا ادامه مصرف این مکمل ها بودند. همچنین افرادی که قبلا سیگاری بودند در RRR بیشتری از قطع این مکمل ها بودند.

در مجموع مشخص شد که مکمل های مولتی ویتامین ها و مواد معدنی(VMS) جایگاه ثابت و طرفداران ثابتی در کشور سوئیس داشته ولی مصرف مکمل های غذایی (DS) در این کشور در حال کاهش است.

نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله  European Journal of Clinical Nutrition  به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Trends in vitamin, mineral and dietary supplement use in Switzerland. The CoLaus study

European Journal of Clinical Nutrition 71, 122-127 (January 2017)
..
مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد