بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اثر مکمل های پروتئین بر عملکرد و آسیب های عضلات

اثر مکمل های پروتئین بر عملکرد و آسیب های عضلات

 مکمل های پروتئین به وفور توسط ورزشکاران و افراد فعال مصرف می شود، اگرچه تصمیم برای خرید و مصرف مکمل های پروتئینی اغلب براساس ادعاهای بازاریابی است تا تحقیقات مبتنی بر شواهد.

تحقیقات علمی بسیار زیادی وجود دارد که در آنها فرضیه هایی در باره اینکه مکمل های پروتئینی بهبود عملکرد عضلات و کارایی فیزیکی آنها را با کم کردن آسیب ها و درد های عضلانی پس از یک ورزش شدید افزایش می دهد.

 در یک مقاله مروری که در مجله Sports Med. به چاپ رسید تجزیه و تحلیلی جامع و سیستماتیک بر روی این تحقیقات انجام شده و نتایج آن جمع بندی و ارائه شده است.

در این بررسی تحقیقات انجام شده بر روی افراد زیر 50 سال مورد توجه قرار گرفت و اثر مکمل های پروتئین بصورت تنها یا در کنار کربوهیدرات بر روی معیارهای عملکردی همچون زمان خسته شدن، قدرت عضلانی تایم-ترایل یا ایزومتریک یا ایزوکینتیک و نشانگرهای آسیب های عضلانی و درد جمع بندی شد.

نتایج با کیفیت بالا و بصورت سازگار نشان دادند که ظاهرا هیچ ارتباطی بین بهبود عملکرد عضلات، میزان دردهای عضلانی و نشانگرهای جانشین آسیب های عضلانی زمانی که مکمل های پروتئین قبل، در طول یا بعد از یک ورزش استقامتی و مقاومتی مصرف شود، وجود ندارد.

 همچنین به نظر می رسد که نتایج آزمایشگاهی کافی وجود ندارد که نشان دهد مصرف یک مکمل پروتئین بعد از یک ورزش شدید دردهای عضلانی را کاهش داده و/یا نشانگرهای آسیب های عضلانی را کم می کند.

اما اثرات مفیدی همچون کاهش دردهای عضلانی و نشانگرهای آسیب عضلات زمانی که مکمل های پروتئینی بعد از جلسات تمرینی روزانه مصرف می شد نمایان شد.

 علاوه بر این نتایج نشان دادند که اثرات نیروزایی پروتئین در مورد مکمل های پروتئینی زمانی در بیشترین حالت خواهد بود که افراد در تعادل انرژی و/یا نیتروژن منفی باشند.

در مجموع، مطالعات بصورت سازگار نشان می دهند که فواید مکمل های پروتئین در آنابولیسم عضلانی پس از ورزش قابل لمس است که این قضیه، در تئوری، ممکن است عملکرد عضلات و ریکاوری آن را تسهیل کند. بنابراین مطالعات بیشتری مورد نیاز است تا نتایج مبتنی بر شواهد در این زمینه بدست آید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Effects of protein supplements on muscle damage, soreness and recovery of muscle function and

physical performance: a systematic review

Sports Med. 2014 , 44(5), 655...


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد