بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اثر بازدارنده مکمل های روی (زینک) بر تشدید آسم در کودکان

اثر بازدارنده مکمل های روی (زینک) بر تشدید آسم در کودکان
مطالعات بسیار زیادی ارتباط بین کمبود روی و آسم را به اثبات رسانده اند. اما سوال بسیار مهمی که در این زمینه پابرجاست این است که آیا مصرف مکمل های روی می تواند از آسم یا تشدید آن جلوگیری کنند؟ با وجود مشخص بودن ارتباط بین آسم و کمبود روی، چنین سوالی هنوز با قطعیت پاسخ داده نشده است و تحققات در این راستا همچنان ادامه دارد.

در مطالعه ای جدید تلاش شد که اثر مکمل های روی در کاهش شدت بیماری آسم در کودکانی که آسم تشدید شده داشتند ارزیابی شود.

 تعداد 42 کودک مبتلا به آسم تشدید شده که در بیمارستان ثبت نام کرده بودند بصورت تصادفی انتخاب شده و به آنها مکمل روی بیس گلیسینات (30 میلی گرم عنصر روی در هر روز) یا یک دارونما، به عنوان کمکی برای درمان استاندارد آسم، داده شد.

 انداره گیری های ارزیابی تنفسی کودکان (PRAM) برای مشخص شدن شدت آسم در آنها مورد استفاده قرار گرفت.

نتیجه اولیه تغییر در شدت آسم کودکان از پایه تا انتهای مطالعه بود. نتایج مطالعه نشان داد که مقدار عددی PRAM در گروهی که روی مصرف کرده اند در فواصل زمانی 24 ساعت و 48 ساعت  یک کاهش سریع در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد.

سازگار با این مشاهده، میانگین کلی سطح روی سرم در کودکان  8/63 میلی گرم بر دسی لیتر بود و 1/57 درصد از کودکان دارای کمبود روی بودند.

همچنین مشاهده شد که نتایج PRAM برای کودکان با سطح روی متوسط یا پایین هیچ تفاوتی ندارد.
به عنوان نتیجه مشخص شد که مکمل های روی به عنوان یک درمان کمکی در کنار درمان استاندارد در طول ابتلا به آسم تشدید شده  می تواند منجر به کاهش سریع شدت آسم در کودکان شود.

این یافته می تواند تا حدود زیادی تاثیر مثبت استفاده از مکمل های روی در کودکان مبتلا به آسم شدید را قطعیت بخشد.
نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Pediatr Rep به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Zinc Supplementation in Children with Asthma Exacerbation

Pediatr Rep. 2016, 9, 8(4),6685..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد