بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین سطح آهن و عملکرد تیروئید در طول دوران بارداری

ارتباط بین سطح آهن و عملکرد تیروئید در طول دوران بارداری
جدیدترین تحقیقات نشان می دهد که کمبود آهن یا کم خونی ناشی از کمبود آهن باعث اختلال در عملکرد غده تیروئید در طول دوران بارداری می شود.

در مطالعه ای که به تازگی انجام شده است ارتباط بین سطح آهن و عملکرد تیروئید در طول سه ماهه اول دوره بارداری در شرق چین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه یک بررسی بیمارستانی و مقطعی بود. در مجموع 1764 زن باردار در یکی از شهرهای چین که در سه ماهه اول بارداری خود بودند برای این تحقیق ثبت نام شدند.

فریتین سرم (SF)، هموگلوبین (Hb)،غلظت ید ادرار (UIC)، هورمون تحریک کننده تیروئید (TSH)،تیروکسین آزاد (FT4) و تری یدوتیرونین آزاد (FT3) در زنان باردار اندازه گیری و ارزیابی شد.

مقدار میانه TSH، FT4 و FT3  برای زنان باردار به ترتیب mIU/L 53/1، pmol/L 43/10 و pmol/L 50/4 بدست آمد. مقدار میانه UIC ، 200 میکروگرم بر لیتر و مقدار میانه Hb نیز 126 گرم بر لیتر بود.

در میان تمام زنان، 76/1 درصد از آنان دارای کم خونی ناشی از کمبود آهن (IDA) بودند و 39/06 درصد از آنان دارای کمبود آهن (ID) بودند.

پس از تحلیل کامل نتایج توصیه شد که کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن برای مبارزه با اختلال در عملکرد تیروئید در طول سه ماهه اول بارداری باید ارزیابی و درمان شود. در عین حال توصیه شد که همزمان با کمبود آهن و عملکرد تیروئید باید توجه بیشتری به وضعیت ریزمغذی ید در زنان باردار شود.

نتایج این تحقیق به تازگی در مجله . J Trace Elem Med Biol به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

The relationship between iron level and thyroid function during the first trimester of pregnancy: A cross-sectional study in Wuxi, China.

J Trace Elem Med Biol. 2017 Jan 22. pii: S0946-672X(16)30160..

ب

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد