بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

شلات های آمینواسید آهن را بهتر بشناسیم

شلات های آمینواسید آهن را بهتر بشناسیم
در سالهای اخیر استفاده از شلات های آمینواسید آهن، همچون شلات های گلیسینات آهن، برای تقویت مواد غذایی از آهن و همچنین به عنوان یک عامل درمانی برای پیشگیری از کم خونی ناشی از کمبود آهن توسعه پیدا کرده اند.

در بین شلات های مختلف آهن، شلات فروس بیس گلیسینات (FeBC)، شلات فریک تریس گلیسینات، فریک گلیسینات و فروس بیس گلیسینات دی کلراید بصورت تجاری در دسترس هستند.

در بین آنها فروس بیس گلیسینات بیشتر از بقیه مورد استفاده و مطالعه قرار گرفته است.

براساس مطالعات انجام شده  جذب آهن از شلات فروس بیس گلیسینات از عوامل تقویت کننده یا بازدارنده  جذب آهن تبعیت می کند، اما جذب آن کمی از سولفات آهن کمتر است.

 همچنین جذب فروس بیس گلیسینات براساس میزان ذخیره آهن تنظیم می شود.

تحقیقات نشان داده اند فروس بیس گلیسینات از شیر، گندم، آرد ذرت کامل و آرد ذرت پخته شده بهتر از سولفات آهن جذب می شود.

همچنین روش های درمانی با مکمل ها نشان داده اند که فروس بیس گلیسینات اثربخشی سریعی در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن دارد.

مصرف برخی از مواد غذایی همچون شیر مایع، محصولات لبنی، نان رول گندمی و نوشیدنی های که با فروس بیس گلیسینات غنی شده باشند منجر به افزایش قابل توجه سطح آهن شده است.

اما اصلی ترین محدودیت های استفاده گسترده از  فروس بیس گلیسینات در برنامه های غنی سازی ملی قیمت آن و قابلیت آن در ایجاد برخی تغییرات در بافت مواد غذایی غنی شونده است.

تحقیقات در راستای تعیین فراهمی زیستی فروس بیس گلیسینات در بافت های غذایی مختلف ادامه دارد.
همچنین تحقیقات بر روی سایر شلات های آمینو اسید آهن و بررسی خصوصیات آنها نیز مورد نیاز است.

به نظر می رسد آزمایش های مطالعاتی بسیار فوری و ضروری نیاز است تا مزایای نسبی شلات های آمینو اسید آهن در مقایسه با سایر نمک های آهن در دسترس و مرسوم مثل فروس سولفات و فروس فومارات تعیین شود.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Iron amino acid chelates

Int J Vitam Nutr Res. 2004 Nov;74(6):435-43..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد