بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه مکمل های غذایی سولفات آهن یا شلات آهن بیس گلیسینات بر غلظت فریتین

مقایسه مکمل های غذایی سولفات آهن یا شلات آهن بیس گلیسینات بر غلظت فریتین
کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبودهای ریزمغذی ها در تمام جهان است.

 این کمبود در زمانهایی همچون دوران بارداری و دوران رشد جهشی کودکان و نوجوانان که نیاز به آهن در بدن افزایش می یابد شایع تر است.

شدیدترین مرحله تخلیه آهن در بدن بوسیله کاهش غلظت هموگلوبین شناسایی می شود که منجر به کم خونی ناشی از کمبود آهن خواهد شد.

 حتی قبل از این مرحله نیز کمبود آهن بصورت کلینیکی به عنوان کم خونی شناخته می شود و می تواند مواردی همچون پاسخ ایمنی بدن، ظرفیت فیزیکی برای کار و عملکردهای ذهنی مثل سطح توجه را به خطر اندازد.

بنابراین تلاش های بسیار زیادی در حال انجام است تا از کمبود آهن پیشگیری شود تا اینکه کم خونی ناشی از کمبود آهن درمان شود.

در مطالعه ای که در سال 2014 به چاپ رسید اثرات کوتاه-مدت و متوسط-مدت مصرف روزانه مکمل های سولفات آهن یا شلات آهن بیس گلیسینات بر غلظت فریتین در کودکان دبستانی که کمبود آهن، اما بدون کم خونی، داشتند مورد مقایسه قرار گرفت.

200 کودک دبستانی در شهر مکزیکوسیتی که ذخیره آهن کمی داشتند روزانه یک مکمل 30 میلی گرم از عنصر آهن بصورت سولفات آهن یا شلات آهن بیس گلیسینات در طول 12 هفته مصرف کردند.

وضعیت آهن آنها در ابتدی مطالعه، یک هفته پس از مصرف قرص ها (اثر کوتاه-مدت) و 6 ماه پس از مصرف آنها (اثر متوسط-مدت) مورد ارزیابی قرار گرفت.

پس از تحلیل نتایج مشخص شد که غلظت فریتین بین شروع مطالعه و پس از مصرف مکمل و همچنین بین شروع مطالعه و 6 ماه پس از مصرف مکمل بطور قابل توجهی افزایش یافته است.

پس از یک هفته مصرف، تفاوتی در غلظت فریتین در بین افرادی که سولفات آهن یا شلات آهن بیس گلیسینات مصرف کرده بودند مشاهده نشد.

 اما پس از 6 ماه مصرف گروهی که آهن بیس گلیسینات مصرف کرده بودند غلظت فریتین بیشتری نسبت به گروهی که سولفات آهن مصرف کرده بودند داشتند.

 اما غلظت هموگلوبین تغییر چشمگیری با مصرف هر کدام از انواع مکمل های آهن نداشت.

به عنوان نتیجه مشخص شد که مصرف 30 میلی گرم از عنصر آهن بصورت روزانه، بصورت سولفات آهن یا شلات آهن بیس گلیسینات، برای مدت 90 روز می تواند اثرات مثبتی در غلظت فریتین در کودکانی که کمبود ذخیره آهن دارند ایجاد کرده و این اثر مثبت تا 6 ماه ماندگار خواهد بود.

نتایج این مطالعه نشان داد اثرات بلند مدت آهن بیس گلیسینات بهتر از سولفات آهن است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:


Effect of supplementation with ferrous sulfate or iron bis-glycinate chelate on ferritin concentration in Mexican schoolchildren:

a randomized controlled trial

Nutr J. 2014 Jul 15;13:71. doi: 10.1186/1475-2891-13-71..


محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد