بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه مکمل های بارداری حاوی ریزمغذی های گوناگون با مکمل های آهن-فولیک اسید

مقایسه مکمل های بارداری حاوی ریزمغذی های گوناگون با مکمل های آهن-فولیک اسید

در مطالعه ای در بنگلادش با مقایسه مکمل های بارداری حاوی ریزمغذی های گوناگون و مکمل های آهن-فولیک اسید قبل و بعد از تولد نوزادان مشخص شد که این دو تفاوتی در مرگ و میر نوزادان تا 6 ماهگی ندارند اما تفاوت قابل توجهی در تولد زودرس و تولدهای کم وزن ایجاد می کنند.

کمبود ریزمغذی های گوناگون در زنان باردار یک مسئله شایع در مناطق فقیر نشین در سرتاسر دنیا بویژه در جنوب آسیا است.

 همزمان با کمبود این ریزمغذی ها مشکلاتی از قبیل نوزادان کم وزن، تولد زودرس، جثه کوچک برای سن بارداری، زایمان جنین مرده، مرگ و میر نوزادان و مرگ و میر مادران در تمام این مناطق به عنوان پی آمد کمبود ریزمغذی ها بوجود می آید.

در مطالعه ای که در سال 2014 انجام شد، بررسی های بر روی 44567 زن باردار بنگلادشی که مکمل های دربردارنده 15 ریزمغذی و یا مکمل آهن-فولیک اسید تنها، از اوایل بارداری تا 12 هفته پس از زایمان، مصرف کردند انجام شد.

در میان 22405 زن بارداری که مکمل های دربردارنده 15 ریزمغذی را مصرف کردند و 22162 زن بارداری که مکمل آهن-فولیک اسید مصرف کردند، به ترتیب، 14374 و 14142 نوزاد زنده متولد شده وجود داشت.


 براساس نتایج در بازه 6 ماه مکمل ریزمغذی ها به مقدار چشمگیری مرگ و میر را کاهش نداد. 746 مرگ (54 نفر در هر 1000 تولد زنده) در گروه آهن-فولیک اسید و 741 مرگ (6/51 نفر در هر 1000 تولد زنده) در گروه مکمل ریزمغذی ها تا بازه زمانی 6 ماه پس از تولد مشاهده شد.

اما مکمل ریزمغذی های گوناگون منجر به یک کاهش چشمگیرتر در مرده زایی (1/43 در مقابل 2/48 در هر 1000 نفر) شده و یک کاهش قابل توجه نیز در زایمان زودرس (6/18 در مقابل 8/21 در هر 100 تولد زنده) و تولدهای با وزن کم (2/40 در مقابل 7/45 در هر 100 تولد زنده) نشان داد.

در نتیجه مکمل ریزمغذی های گوناگون در مقایسه با مکمل آهن-فولیک اسید اگرچه مرگ و میر نوزادان را تا 6 ماهگی کاهش نداد اما منجر به کاهش چشمگیر در مواردی چون زایمان زودرس، مرده زایی و تولدهای با وزن کم شد.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Effect of maternal multiple micronutrient vs iron-folic acid supplementation on infant mortality and adverse birth outcomes in rural Bangladesh:

the JiVitA-3 randomized trial

JAMA. 2014 Dec 24-31;312(24):2649-58. doi: 10.1001/jama.2014.16819..


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد