بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درباره مکمل های غذایی کورکومین چه می دانید؟

درباره مکمل های غذایی کورکومین چه می دانید؟

کورکومین و مکانیسم های اثر آن

بررسی اثرات مختلف کورکومین تظیر مهار پاسخ های التهابی، اثرات آنتی اکسدانی و اثر آن بر ضد سرطان

کوکومین چیست

کورکـومین ماده مؤثره و اصلی گیاه زردچوبه با نام انگلیسی Turmeric و نام علمی Curcuma longa می‏باشد.

[(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione]

مطالعات بالینی نشان می‏دهند که این ترکیب در درمان و پیشگیری از بیماری‏های التهابی از قبیل بیماری‏های قلبی عروقی، آلزایمر، آرتریت روماتوئید، چاقی، دیابت نوع‏2، سندرم متابولیک، پانکراتیت، سرطان، نارسایی مزمن کلیوی، آسم، برونشیت، بیماری‏های نورودژنراتیو (بیماری‏هایی که با تخریب سلول‏های عصبی همراهند) و اختلالات گوارشی موثر است.

همچنین در سلامت کبد، چشم و پوست نقش داشته و ترمیم زخم را تسریع می‏کند.

مکانیسم‏های اثر کورکومین

مهار پاسخ‏های التهابی:


کورکومین نقش مهاری بر روی فعالیت تعداد زیادی از مولکول‏های مؤثر در پاسخ‏های التهابی دارد که از این جمله می‏توان به کاهش فعالیت سیکلواکسیژنازII (COX II)، لیپواکسیژناز، آنزیم‏های نیتریک اکسیدسنتتاز، مهار تولید سیتوکین‏های التـهابی مانند نکروز تومـوری آلـفا ( (TNF-αو اینترلوکین‏ها و همچنین کاهش کینازهای مسیرهای سلولی اشاره کرد.

کورکومین با مهار مولکول‏های مؤثر در پاسخ‏های التهابی در پیشگیری و درمان بیماری‏های آرتریت روماتوئید و تنفسی مؤثر است.

دو فاکتور‏NF-kB  و  COXII نقش موثری در ایجاد التهاب، تمایز و تکثیر سلولی و سرطان‏زایی دارند. کورکومین با مهار NF-kB و COXII موجب مهـار فرآینـدهای التـهابی و سرطان‏زایی می‏شود.

کورکومین با به دام انداختن گونه‏های فعال اکسیژن مانند آنیون سوپراکسید، هیدروژن پراکساید و رادیکال نیتریت که توسط ماکروفاژها تولید می‏شوند، نقش موثری در مقابله با التهاب دارد.

اثر ضد التهابی این ترکیب در کاهش دردهای روماتیسمی و التهاب مفاصل در مطالعات بالینی متعددی تایید شده است.

اثرات آنتی اکسیدانی:


کورکومین دارای ساختار فنوکسی و پیوندهای دوگانه کونژوگه می‏باشد که می‏تواند رادیکال‏های آزاد مانند رادیکال هیدروکسیل را به خوبی به دام بیاندازد و حذف نماید.

کورکومین علاوه بر حذف مستقیم رادیکال‏های آزاد، می‏تواند فعالیت آنزیم‏های داخل سلولی مانند سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز که نقش آنتی اکسیدانی دارند را افزایش دهد.

کورکومین با شلاته کردن برخی از فلزات داخل سلولی مانند آهن و مس که نقش اکسیداتیو در داخل سلول دارند، می‏تواند نقش آنتی‏اکسیدانی خود را ایفا کند.

رادیکال‏های آزاد و محصولات سمی حاصل از استرس اکسیداتیو نقش بسزایی در ایجاد بسیاری از بیماری‏ها مانند سرطان، بیماری‏های قلبی، التهابی، دیابت و آلزایمر دارند و  کورکومین با اثر آنتی اکسیدانی موجب کاهش یا مهار آسیب ناشی از رادیکال‏های آزاد روی ماکرومولکول‏های حیاتی داخل سلولی می‏شود و نقش موثری در پیشگیری از این بیماری‏ها دارد.

اثرات ضد سرطانی:

در مطالعات مختلف، کورکومین در غلظت‏های خیلی کم موجب مهار رشد سلول‏های سرطانی شده است. کورکومین موجب القاء آپوپتوز و مهار تکثیر سلول‏های سرطانی می‏شود.

این مرگ سلولی با تکه تکه شدن DNA و توقف چرخه سلولی در فازهای سنتز و M/G2 اتفاق می‏افتد. . کورکومین موجب القاء آپوپتوز و مهار تکثیر سلول‏های سرطانی می‏شود.

این مرگ سلولی با تکه تکه شدن DNA و توقف چرخه سلولی در فازهای سنتز و M/G2 اتفاق می‏افتد.

القاء آپوپتوز سلول سرطانی توسط کورکومین به دلیل آزادسازی سیتوکرومC، تولید گونه‏های فعال اکسیژن و تأثیر روی پروتئین p53  می‏باشد و همچنین سیگنال‏های داخل سلولی که مسئول آسیب DNA و توقف رشد سلولی هستند را فعال می‏کند.

مطالعات نشان می‏دهند که کورکومین روی 104 ژن از 214 ژنی که مرتبط با آپوپتوز است تأثیر می‏گذارد به طوری‏که فعالیت برخی از ژنها را افزایش و برخی را کاهش می‏دهد.

به‏طور مثال کورکومین بیان پروتئین‏های آنتی آپوپتوز مانند BCL2 و Survivin را مهار می‏کند و موجب مهار رشد لنفوم سلول B می‏شود.

مولکول‏های چسبنده سلولی، گلیکوپروتئین‏هایی‏اند که در سطح سلول قرار داشته و موجب چسبندگی ماتریکس خارج سلولی به یکدیگر می‏شوند، این فرآیند، چسبندگی سلولی نام دارد.

انواع مختلفی از این مولکول‏ها وجود دارند که نقش بسزایی در فرآیندهای التهابـی و  بیـماری سرطـان دارد. کورکومیـن با مهار κB - NF می‏تواند موجب کاهش بروز مولکول‏های چسبنده سلول شده و اثر ضد‏سرطانی داشته باشد.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد