بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سمی و یا ایمن بودن فروس بیس گلیسینات؟

سمی و یا ایمن بودن  فروس بیس گلیسینات؟

در حدود یک پنجم از جمعیت جهان دچار کمبود آهن در رژیم غذایی خود هستند،  لذا در کشورهای صنعتی،آهن معمولاً به عنوانمکمل غذایی رایج مورد استفاده قرار می گیرد.در سایر کشورهای جهان، علاوه بر آن ممکن است آهن را به عنوان مکملی جهت غنی سازی مواد غذایی به مواد غذایی اضافه نمایند.

به عنوان یک ریز مغذی، آهن دارای یک محدوده نسبتاً باریک ایمنی - چه به عنوان یک مکمل و یا ماده ای جهتغنی سازی مواد غذایی- است،از طرفی باید دوز آهن به اندازه کافی بالا باشد تا به میزان مناسبی جذب شود واز طرفیجهت  جلوگیریاز سمیت به اندازه کافی کمباشد.

این نگرانی را می توان با انتخاب فرم مناسب از آهن کاهش داد. ثابت شده است که شلات آهن با اسیدهای آمینه (فروس به همراه  دو اسید آمینه گلایسین یا اختصاراً فروس بیس گلیسینات)دارای فراهمی زیستی بالاو قابل تنظیم با رژیم غذایی است به نحوی که تنها به میزان مورد نیاز بدن جذب می شود.

تمامیت ساختاری و پایداری بالایفروس بیس گلیسینات با استفاده از آزمونهای شیمیایی و دستگاهی معتبر ثابت شده است. تست های رایج سنجش سمیت، جهت بررسی سمیتشلات فروس بیس گلیسینات (فروشل)، بر اساس گایدلاین های سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA)انجام شده است،

این تحقیقات نشان دادند که هیچ عوارض جانبی ای ازاین فرم از آهندرحداقل دوز 500میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن رت ها، مشاهده نشده است.

نتایج این مطالعه و سایر مطالعات در رابطه با ایمنی و اثربخشی فروس بیس گلیسینات، توسط FDA  آمریکا جهت برطرف نمودن فقر آهن چه به عنوان مکمل غذایی چه برای غنی سازی مواد غذایی تایید شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11688078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10837299


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد