بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نقش مکمل های غذایی حاوی کولین بر درمان کبد چرب

نقش مکمل های غذایی حاوی کولین بر درمان کبد چرب

کولین ماده ای است که به مقدار زیادی در غذاها وجود دارد اما بیشتر کولین در بدن در فسفولیپید هایی مانند فسفاتیدیل کولین(لیستین) و اسفنگومیلین یافت می شود .


طبق مطالعات کولین برای ترشح VLDL  از کبد نیاز  است  و به این ترتیب میتواند از رسوب چربی در آن  جلوگیری کند.


بیماری های کبدی ناشی از الکلیسم به درمان با کولین پاسخ می دهند و مکمل یاری با فسفاتیدیل کولین از فیبروز و کبد چرب ایجاد شده توسط مصرف اتانول جلوگیری می کند.
همچنین کولین برای انتقال کارنیتین به میتوکندری سلول ها  نیاز است و کمبود کولین باعث کاهش غلظت کارنیتین سرم و ادرار و به دنبال آن باعث کاهش چربی سوزی و افزایش وزن می شود .


بنابراین ممکن است که مصرف مکمل های حاوی کولین و غذاهای سرشار از کولین مانند: بادام زمینی ؛ تخم مرغ ، گوشت و مرغ می تواند برای بهبود کبد چرب کمک کننده باشد.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد