بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مطالعات نشان داد سطح پایین روی و مس ممکن است باعث سقط جنین خودبخودی شود

مطالعات نشان داد سطح پایین روی و مس ممکن است باعث سقط جنین خودبخودی شود

محققان دانشگاه گرانادا در اسپانیا تایید کردند که سطح پایین مس و روی در پلاسمای زنان باردار ممکن است به عنوان عاملی موثر با سقط جنین خودبخودی ارتباط داشته باشد. این قضیه در گذشته هیچ گاه در انسانها ثابت نشده بود.

یکی از نویسندگان این مقاله گفت: با وجود پیشرفت های چشمگیر در درمان تناسلی هنوز سقط چنین خودبخودی پرتکرارترین مسئله دوران بارداری است و براساس تخمین ها 15 درصد از زنان باردار را دربر می گیرد که اکثر آنها در سه ماهه اول است. در نتیجه تحقیقات در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

برای دست یابی به هدف موردنظر در این مطالعه، 265 مشارکت کننده مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 132 نفر دچار سقط جنین خودبخودی در همان سال شده بودند. 133 نفر دیگر زنانی بودند که دارای بارداری تکاملی بودند و از میان زنان بارداری که در یک ویزیت برنامه ریزی شده کنترل بارداری مشارکت کرده بودند انتخاب شدند. تمام آنها تحت امواج فراصوت قرار گرفته و نمونه خونی خود را جهت تست های آزمایشگاهی ارائه دادند. علاوه بر این همه آنها یک پرسشنامه را پر کردند. بطور کلی 131 متغیر در هر مشارکت کننده مورد ارزیابی قرار گرفت.

داده های بدست آمده از گروهی از زنان که دارای سقط جنین بودند با داده های بدست آمده از زنانی که فرایند بارداری نرمال داشتند مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج ثابت کرد که تفاوت هایی در غلظت های روی و مس در پلاسمای مادری وجود دارد. این یافته ها نشان داد کمبود هر کدام از این عناصر در مادر ممکن است در ارتباط با سقط جنین خودبخودی در آنها باشد.

این یافته می تواند راهی جدید در تحقیقات آینده در این زمینه باز کند چرا که این نکته تاکنون بررسی نشده بود. البته این نتایج در شرایط به دست آمد که یک سوم زنانی که دارای سقط جنین بودند دارای مصرف منظم دخانیات بوده و 6/16 درصد از آنان بصورت منظم قهوه، در دوزهایی بالاتر از حد سقط جنین، مصرف می کردند. مصرف تنباکو و قهوه بطور قطع می تواند تاثیر زیادی در سقط جنین خودبخودی داشته باشد.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110928105859.htmمکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد