بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر ساشه پروبیوتیک کیدی لاکت در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال

تاثیر ساشه پروبیوتیک کیدی لاکت در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال

یبوست عملکردی یک مشکل شایع و آزاردهنده در دوران کودکی است و پروبیوتیک بطور فزاینده ای در درمان اختلالات عملکردی دستگاه گوارش استفاده میشود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ساشه پروبیوتیک کیدی لاکت در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال انجام شد.

روش انجام مطالعه:


مطالعه حاضر یک کارازمایی بالینی بود که بر روی کودکان 4 تا 12 ساله ی مبتلا به یبوست عملکردی بر اساس معیارهای Rome III ، مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392 انجام شد.

حجم نمونه شامل 90 کودک بود که به روش تصادفی ساده در یکی از 2 گروه مورد یا شاهد قرار میگرفتند. به گروه شاهد درمان معمول یبوست 5/1-7/0 گرم بر کیلوگرم پودر پیدرولاکس به مدت 4 هفته به صورت روزانه و به گروه مورد ، درمان معمول یبوست و ساشه پروبیوتیک کیدی لاکت داده شد.

بیماران 2 هفته و 4 هفته بعد از شروع مداخله مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی اولیه شامل بررسی تعداد دفعات اجابت مزاج در هفته ، قوام مدفوع، تعداد موارد بی اختیاری دفع در هفته ، وجود درد شکم و دفع دردناک بود. ارزیابی ثانویه ، بررسی درمان موفق و ایجاد عوارض جانبی مانند اسهال و استفراغ بود.

یافته ها:

2 گروه از نظر درد شکم در 2 و 4 هفته بعد از مداخله تفاوت معنی دار آماری داشتند.


نتیجه گیری:

براساس نتایج بدست امده و بدون عارضه بودن پروبیوتیک ها ، اضافه کردن  ساشه پروبیوتیک کیدی لاکت آن به درمان استاندارد یبوست عملکردی در کودکان مبتلا ، میتواند مفید باشد.

منبع: وبسایت شرکت زیست تخمیر


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد