بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های سیر

درمان های گیاهی در بسیاری از موارد کاربرد دارد، اما اطلاعات کمی از اثر متقابلشان بر روی داروهای قراردادی در دست است. این تحقیق به ارزیابی اثر مکمل های سیر بر رویفارماکوکینتیک ساکوییناویر ( داروی ضد ویروسی برای پیشگیری از ایدز) پرداخته است

 10 داوطلب سالم در روز 1 تا 4 ، 22 تا 25 و 36 تا 39 تحقیق در سه وعده غذایی خود 10 دوز ساکوییناویر(فورتوواز) در دوز  1200میلی گرم دریافت  کرده و در روز های 5 تا 25 در دو وعده غذایی شان 41 دوز قرص سیر مصرف نمودند.

نمونه خون های گرفته شده در روز های 4 تا 25 و روز 39 ، پارامتر های فرماکوکینتیک پلاسما ساکوییناویر را مشخص نمود.

حداقل مقدار ساکوییناویر در حضور سیر،49 %، میانگین ساکوییناویر ،51% و بیشترین متوسط غلظت 54 %  کاهش یافت.

مقادیر CMAXنشان داده شده در منحنی AUCپس از دوره 10 روزه بدون درمان به خط مبنای 60 الی 70 % باز گشت.

بیماران باید به  هنگام ترکیب مکمل های سیر باساکوییناویر و مصرف آن به عنوان مهار کنندة آنزیم پروتئاز دقت لازم را به عمل آورند.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11740713..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد