بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آخرین نوشته ها راجع به کم خونی و روشهای مقابله با آن

آخرین نوشته ها راجع به کم خونی و روشهای مقابله با آن

چرا برخی افراد ترجیح می دهند که آهن بیس گلیسینات مصرف کنند؟( مشاهده)

عوارض قرص های آهن کاهش پیدا می کند(مشاهده)

چرا گاهی اوقات برای رفع کم خونی، آهن نیاز است و گاهی اوقات اسید فولیک و گاه هردو( مشاهده)

سازگارترین فرم آهن برای بدن(مشاهده)

چرا زنان دچار کم خونی می شوند و برای مقابله با آن چه باید بکندد؟(مشاهده)

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد