بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سخنرانی دکتر امیر حسین جمشیدی، افتتاحیه چهارمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

دکتر امیر حسین جمشیدی

عضو شورای سیاستگذاری همایش


بی شک مهمترین فلسفه وجودی برپایی همایش ها و نمایشگاه هایی که در حوزه سلامت برگزار می شود، گرد هم آوردن تمامی دست اندرکاران این صنعت زیر یک سقف است. این اتفاق می تواند فعالان یک رشته تخصصی را در جریان ظرفیت ها و قابلیت های تخصصی شان در کشور قرار دهد و آن ها را با آخرین دستاورد ها و دانش آن حوزه آشنا سازد.


این موضوع بسیار حائز اهمیت است که کشور ما در حوزه سلامت از متخصصانی برخوردار است که دانش و فناوری را توامان در اختیار گرفته اند و در راستای رشد و تعالی این رشته فعالیت می کنند. آگاهی از این موضوع می تواند باعث پویایی و بالندگی این رشته تخصصی سلامتی بخش و ثروت آفرین شود.


آن چه موجب می شود برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تخصصی در این صنعت ضرورت محسوب شود، گام های قابل توجهی است که از سوی برگزار کنندگان چنین مراسمی برداشته می شود تا فرهنگ سازی و مصرف منطقی مکمل های غذایی و رژیمی گسترش یابد.


برای بحث کردن درباره این که آیا مکمل های غذایی و رژیمی به صورت صحیح و منطقی مصرف می شوند یا نه و این که مکمل های غذایی و رژیمی تحت چه شرایطی و طبق کدام استاندارد ها تولید می شوند، مکانی شایسته تر از نمایشگاه تخصصی وجود ندارد.


به خاطر داشته باشیم تولید، عرضه و مصرف فرآورده های طبیعی یک زنجیره است. در این زنجیره افراد مختلفی درگیرند. تمامی حلقه های این زنجیره در یک نمایشگاه تخصصی حضور می یابند و به فعالیت می پردازند و این موضوع اهمیت برپایی نمایشگاه ها ی تخصصی در این صنعت را بیش از پیش نمایان می کند. 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد