بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

روی یا زینک را همراه با کدام غذاها مصرف نکنیم

روی یا زینک را همراه با کدام غذاها مصرف نکنیم

1.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف کلسیم: مصرف هم زمان کلسیم و روی ممکن است جذب روی را در زنان یائسه تنزل دهد.
2.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف مس: مصرف هم زمان مس و روی ممکن است جذب مس را تنزل بخشد.
3.    مصرف مقادیر زیاد روی می‌تواند اثر منفی بر روی وضعیت مس بدن داشته باشد. این مطلب اساس کاربرد دوزهای بالای روی در درمان بیماری ویلسون است.
4.    چنین به نظر می‌رسد که دریافت مقادیر بالای روی سنتز پروتئین متصل شونده به مس، متالوتیونین را در سلول‌های مخاطی دستگاه گوارش القا می‌کند. متالوتیونین می‌تواند مس را به دام اندازد. این امر سبب می‌شود مسی برای جذب شدن در دسترس نباشد.
5.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف ال – سیستئین: مصرف هم زمان ال – سیستئین و روی ممکن است جذب روی را افزایش دهد.
6.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف ال - هیستیدین: مصرف هم زمان ال هیستیدین و روی ممکن است جذب روی را افزایش دهد.
7.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف اینوزیتول هگزافسفات: مصرف هم زمان اینوزیتول هگزافسفات و روی ممکن است جذب روی را کاهش دهد.
8.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف آهن: مصرف هم زمان آهن و روی ممکن است جذب هر دوی آنها را کاهش دهد.
9.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف اِل- متیونین: مصرف هم زمان اِل میتونین و روی ممکن است جذب روی را افزایش دهد.
10.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف اِن – استیل – اِل – سیستئین (NAC): مصرف هم زمان NAC و روی ممکن است جذب روی را افزایش دهد.
11.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف نمک‌های فسفات: تجویز روی و نمک‌های فسفات، ممکن است جذب روی را کاهش دهد.
12.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف کافئین: مصرف هم زمان قهوه، نوشیدنی‌های کافئین دار یا کافئین و روی ممکن است جذب روی را کاهش دهد.
13.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف پروتئین‌های حاوی سیستئین: غذاهای غنی از پروتئین‌های حاوی سیستئین (مثل بافت عضلات حیوانات) در صورت مصرف هم زمان با روی، ممکن است جذب روی را افزایش دهند.
14.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف اگزالیک اسید: مصرف هم زمان روی و غذاهای سرشار از اگزالیک اسید (اسفناج، سیب زمینی تازه، ریواس و لوبیا) ممکن است جذب روی را کاهش دهند.
15.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف اسید فیتیک: مصرف همزمان روی و غذاهای غنی از اسید فیتیک (نان ور نیامده، لوبیای خام، دانه‌ها، مغزها و مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف غلات و سویا) ممکن است جذب روی را کاهش دهند.
16.    مصرف روی یا همان زینک همراه با مصرف چای: مصرف هم زمان چای (تانن ها) و روی ممکن است سبب کاهش جذب روی شود.
..................

منبع: ترجمه کتاب پی دی آر نوتریشن

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد