بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اثر کروم بر کنترل قد خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2


کروم یکی از عناصری است که به نظر می رسد برای هموستاز طبیعی گلوکز و چربی لازم است.
 کرومیوم پیکولینات به نسبت قدرت جذب خوبی دارد و طبق جدیدترین تحقیقات مشخص شده که در کنترل قند خون و پایین آوردن سطح گلوکز خون می تواند موثر باشد.
در بررسی های انجام شده در محیط خارج از بدن نشان داده شد که مکمل های کرومیوم به ویژه کرومیوم باند شده به نیاسین می توانند مقاومت به انسولین را کاهش دهند.
همچنین نشان داده شد که با تجویز کرومیوم پیکولینات در محیط خارج از بدن می توان تحریک گیرنده های انسولین را افزایش داد.
به علاوه در مطالعات آزمایشگاهی دیگر ثابت شده است که سطح کروم در سرم خون و در موی بیماران دیابتی به طور معنی داری از گروه کنترل کمتر است .
در نتیجه طبق بررسی های تحقیقات به نظر می رسد که مکمل کروم (حداکثر دوز 35 میلی گرم)می تواند در بهبود این بیماران به خصوص بیمارانی  که سطح کروم پایینی دارند، موثر باشد .                                                                                                                                 

منابع:

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=206869
http://www.irct.ir/fa/searchresult.php?keyword=randomized&id=4817&number=1&prt=551&total=10
&m=1

گردآوری: آناهیتا مهرآور

.........................................


توصیه مهم مکمل شناسی:

به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند جنبه توصیه مصرف برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی ای نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد