بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

احتیاط در مصرف روغن گل مغربی یا پپرایم رز

احتیاط در مصرف روغن گل مغربی یا پپرایم رز

زنان باردار و مادران شیرده و افراد با سابقه اختلالات تشنجی کمپلکس پارشیال، مانند صرع تمپورال، باید از مصرف EPO خودداری کنند.

همچنین، افراد مبتلا به انواع اختلالات و اسکیزوفرنی‏هایی که با داروهای نورولپتیک خاص مانند فنوتیازین‏های آلیفاتیک (مانند کلور پرومازین) که ممکن است آستانه تشنج را پایین تر آورد، باید از مصرف EPO اجتناب کنند.

به خاطر فعالیت آنتی ترومبیک EPO، افراد مبتلا به هموفیلی یا سایر اختلالات خونریزی دهنده و افراد دریافت کننده وارفارین باید در استفاده از این مکمل احتیاط کنند.

دادن مکمل EPO باید قبل از هر اقدام جراحی قطع شود. به خاطر مهار عملکرد لنفویستی احتمالی، افراد با اختلالات نقص ایمنی مانند AIDS، باید در استفاده از EPO احتیاط کنند.


برای مشاهده اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک کنید
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد