بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عملکرد مکمل غضروف کوسه به چه صورت است؟

غضروف کوسه عملکردهای ضد تومور، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و آنتی‌آتروژنیک دارد اگرچه این اثرات، مدت‌ها پیش به صورت ضعیفی توسط تحقیق بالینی معتبری حمایت شده‌اند.

مکانیسم اثر

مکانیسم اثرات غضروف کوسه ناشناخته است. به ‌نظر می‌رسد که هر اثر مفید درمانی به طور عمده از مولکول‌های پروتئینی با وزن مولکولی کم ناشی می‌شود که در حال حاضر مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

بعضی از این مولکولها دارای فعالیت ضد آنژیوژنز هستند و متالوپروتئینازها و پیام‌رسانی میانجی‌گری شده توسط فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) را مهار می‌کنند، یعنی فعالیت‌هایی که می‌تواند به توجیه هر فعالیت ممکن ضدتوموری کمک نماید.

*******

منبع: سامانه مکمل شناسی 

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد