بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

عملکرد اس- آدنوزیل- ال- متیونین چگونه است؟

عملکرد
اس- آدنوزیل- ال- متیونینSAMe یک نقش حیاتی بیوشیمیایی در بدن با بخشیدن یک گروه متیل تک کربنه در فرآیندی به نام ترانس متیلاسیون ایفا می‌کند. SAMe، حاصل واکنش ال- متیونین و آدنوزین تری فسفات است که توسط آنزیم اس-آدنوزیل متیونین سنتاز کاتالیز می‌شود، که دهنده گروه متیل در بیوسنتز نوکلئیک اسیدهای DNA و RNA، فسفولیپیدها، پروتئین‌ها، اپی نفرین، ملاتونین، کراتین و سایر مولکول‌ها است. مکمل SAMe اثرات ضد افسردگی و محافظت کننده کبد دار.

مکانیسم عمل

مکانیسم عمل مکملSAMe مشخص نیست. چیزی که بیشتر شناخته شده است مکانیسم عمل SAMe آندوژن می‌باشد. متیلاسیون DNA در پدیده بیولوژیکی خاموشی ژن حیاتی است. خاموشی ژن به مهار ژن‌هایی کمک می‌کند که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند یا ژن‌هایی که اطلاعات را برای رتروویروس‌های آندوژن حمل می‌کنند.

متیلاسیون RNA، خصوصا RNA ناقل، همچنین در حفظ شکل و عملکرد این مولکول‌ها در سنتز پروتئین مهم می‌باشد. SAMe در تشکیل فسفاتیدیل کولین (PC)، دهنده متیل به فسفاتیدیل اتانول آمین است. PC یک جزء اصلی در غشاهای سلولی است و برای حفظ سیالیت غشا حیاتی بوده و در حفظ و تقویت انرژی و پردازش اطلاعات سلول‌ها حایز اهمیت است.

SAMe همچنین در متیلا سیون هیستون‌ها شرکت دارد که عناصر اصلی در ساختار کروموزومی هستند. به نظر می‌رسد که این متیلاسیون نقش کلیدی در تنظیم رونویسی DNA، فرآیندی که توسط آن RNA تشکیل می‌شود، دارد. اتم‌های کربن و نیتروژن ال- کارنیتین از باقی مانده‌های لیزین متیله شده مشتق می‌شوند که توسط متیله کردن پروتئین‌های خاص با گروه متیل SAMe ساخته می‌شوند. اهمیت SAMe در بدن بیشتر از این جهت مورد تاکید است که این ماده دهنه متیل برای سنتز اپی نفرین (آدرنالین)، کراتین، ملاتونین، گلوتاتیون، پلی آمین‌های اسپرمین و اسپرمیدین و آمینواسیدهای ال- سیستئین و تورین می‌باشد که همگی نقش‌های حیاتی در سلامت انسان ایفا می‌کنند.


فارماکوکینتیک

SAMe بعد از دریافت، از روده باریک جذب می‌شود. جذب با معده خالی بهتر صورت می‌گیرد و قرص‌های پوشش دار انتریک بهتر از انواع پوشش دار غیر انتریک جذب می‌شوند. حدکثر غلظت‌های پلاسمایی به دست آمده توسط فرمولاسیون‌های قرص‌های پوشش دار انتریک مرتبط به دوز هستند با حداکثر غلظت 5/0 تا 1 میلی‌گرم بر لیتر که سه تا پنج ساعت بعد از دوزهای منفرد در محدوده 1000-400 میلی‌گرم به دست می‌آیند.

مطالعات محدود در داوطلبان سالم، بیانگر فراهم زیستی پایین در پی مصرف خوراکی SAMe هستند. این نشان دهنده متابولیسم مقدماتی مهم در کبد است. SAMe به طور عمده در کبد متابولیزه می‌شود (در حدود 50%). SAMe به اس-آدنوزیل هوموسیستئین و این ماده نیز به نوبه خود به هومو سیستئین متابولیزه می‌شود.

هوموسیستئین می‌تواند به سیستاتیونین و سپس سیستئین یا به متیونین متابولیزه شود. کوفاکتور در متابولیسم هوموسیستئین به سیستئین، ویتامین B6 است. کوفاکتور برای متابولیسم هوموسیستئین به متیونین، فولیک اسید، ویتامین B12 و تری متیل گلایسین (بتائین) هستند.

SAMe خوراکی تجویز شده همانند ترکیبات طبیعی یافت شده در سلول‌ها، مسیر متابولیکی مشابهی را دنبال می‌کند. SAMe از سد خونی- مغزی عبور کرده و تجمع آهسته‌ای در مایع مغزی عروقی پیدا می‌کند. همچنین می‌تواند وارد مایع سینوویال مفصلی شود. یک مطالعه نشان داد که 15 درصد از یک دوز 200 میلی گرمیSAMe در طول 48 ساعت به داخل ادرار ترشح می‌شود و 23 درصد آن در طول 72 ساعت از طریق مدفوع دفع می‌گردد. عقیده بر این است که باقی مانده آن درون ذخایر متابولیکی ثابت (فسفاتیدیل کولین،DNA، RNA، پروتئین‌ها و کراتین)جای می‌گیرد. فارماکوکینتیک SAMe در افراد سالم و یا افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی مشابه است.

************

منبع: سامانه مکمل شناسی 

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد