بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

دوز و نحوه مصرف ویتامین C به چه صورت است؟

دوز و نحوه مصرف
دوز 200 میلی¬گرم روزانه تقریبا برای تامین بیشینه¬ی میزان پلاسمایی و لنفوسیتی کافی است. دوزهای ویتامین C از میزان معادل RDA تا 10-5 گرم روزانه و در بعضی موارد حتی بالاتر از آن متغیر است. دوزهای معمول گستره¬ای بین 500 میلی¬گرم تا 2 گرم روزانه دارند. بعضی افراد هنگام ابتلا به سرماخوردگی دوز روزانه را تا 5-4 گرم افزایش می¬دهند. این دوز ممکن 
است اثر آنتی هیستامین داشته باشد. در گزارشی مشاهده 
شد دوز 5 گرم روزانه¬ی ویتامین C برای 4 هفته 
به‌طور چشمگیری هلیکوباکترپیلوری را مهار می¬کند. اما با این وجود دوز 200 میلی‌گرم روزانه برای تامین بیشینه¬ی 
میزان پلاسمایی و لنفوسیتی تقریبا کافی است و دوزهای بالا در سم زدایی بعضی کارسینوژن‌ها در معده قبل از جذب ویتامین مفید است.
جذب مکمل ویتامین C در طول روز و یا در صورتی که از انواع آزاد شونده در طول زمان (time-releas) باشد بهتر است.
DV (ارزش روزانه) ویتامین C که در تعیین درصد ارزش روزانه ماده مغذی در برچسب مکمل‌های غذایی و غذاها کاربرد دارد، 60 میلی¬گرم می‌باشد و این مقدار بر پایه¬ی RDAآمریکا برای ویتامین C تعیین شده است.
در ایالات متحده آمریکا، میانگین میزان دریافتی ویتامین C تقریبا 95 میلی¬گرم برای زنان و 107 میلی¬گرم برای مردان است. کودکان در سنین 5-1 سالگی روزانه تقریبا 83 میلی¬گرم مصرف می¬کنند. 

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد