بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف ویتامین C با چه چیزهایی در تداخل است؟

تداخلات
داروها
Aluminum- containing antiacids: مشاهده شده که مصرف دوزهای بالای ویتامین C که هم زمان با مصرف آنتی اسیدهای محتوی آلومینیوم باشد، دفع ادراری آلومینیوم را افزایش می‌دهد که افزایش جذب آلومینیوم از این آنتی اسیدها را به دنبال دارد. اما با این حال این مطلب به خوبی به اثبات نرسیده است.

Aspirin: مصرف مداوم آسپرین در دوزهای بالا می¬تواند وضعیت ویتامین C بدن را دچار اختلال نماید. 

Chemotherapeutic agents: ویتامین C می¬تواند خاصیت آنتی¬نئوپلاستیک سیس پلاتین، دوکسوروبیسین و پاک لیتاکسل را تقویت کند. همچنین می¬تواند عارضه¬ی سمیت قلبی دوکسورو بیسین و سمیت کلیوی سیس پلاتین را تضعیف کند.

این نتایج بر پایه¬ی مطالعات in vitro و حیوانی به دست آمده است. بعضی محققین از اینکه دوزهای مکمل ویتامین C شاید اثر بخشی عوامل شیمی درمانی را تضعیف کنند، اظهار نگرانی می¬کنند. اسید آسکوربیک سیتوتوکسیسیته¬ی القا شده با آرسنیک تری اکسید را در سلول‌های میلوم مولپتیل افزایش می‌دهد. همچنین یافته¬ها حاکی از غلبه¬ی مقاومت دارویی در میلوم و افزایش چشمگیر اثرات ضد میلومی آرسنیک تری اکسید و ملفالان (melphalan) در مدل‌های کشت بافت و مطالعات حیوانی می‌باشد.

آرسنیک تری اکسید یک داروی ضد سرطان با اثرات مختلف است و تعدادی از مطالعات بالینی در حال بررسی اثر سینرژسیت ویتامین C زمانی که همراه آرسنیک تری اکسید تزریق شود، هستند. در تمامی این موارد ویتامین C تزریقی داده شده است نه خوراکی.

اما طبق یک گزارش اخیر ویتامین C ممکن است اثر سیتوتوکسیک تعدادی از داروهای آنتی نئوپلاستیک نظیر دوکسوروبیسین، وین کریستین(vincristin)، متوترکسات (methotrexate)، سیس پلاتین و ایماتینیب مسیلات (imatinib mesylate) را آنتاگونیزه کند. این مطلب نتیجه¬ی یک مطالعه¬ی مقدماتی in vitro می‌باشد و قبل از حصول و نتیجه نیازمند پیگیری است. 

Estrogen: اسید آسکوربیک مهار 17- بتا – استرادیول را بر تشکیل LDL اکسید شده تقویت می¬کند.

Propranolol: اسید آسکوربیک می¬تواند بر فرایند جذب و نیز متابولیسم عبور اول پروپرانولول اثر بگذارد. دیده شده که ضربان قلب در مقایسه با گروه شاهد زمانی که پروپرانول همراه اسید آسکوربیک تجویز شود کمتر کاهش می¬یابد. این تداخل اهمیت بیولوژیک چندانی ندارد.

ترکیب ویتامین C/ بیوفلاونوئید و داروهایی که سیتوکروم p450 3A4 را مهار می¬کنند: محصولات حاوی فلاونوئیدهای گریپ فروت ممکن است با بعضی داروها تداخل داشته باشند. بعضی داروها وقتی همراه با عصاره¬ی گریب فروت تجویز شوند زیست فراهی بیش از 3 برابر دارند. به نظر می¬رسد فلاونوئید نارینجنین (naringenin) در ایجاد این خاصیت موثر باشد.

این ماده و یا سایر ترکیباتی که در عصاره¬ی گریپ فروت وجود دارند، سیتوکروم P-450 3A4 (CYP3A4) را مهار می¬کنند. داروهایی که تحت تاثیر قرار می¬گیرند شامل مسدود کننده کانال کلسیم (فلودیپین)، همچنین کاربامازپین، سیکلوسپورین، لوواستاتین، سیم واستاتین، ساکویناویر و نیسولدیپین می‌باشد. افرادی که این داروها را مصرف می¬کنند باید در مصرف هر کدام از ترکیبات دارای گریپ فروت احتیاط کنند.


مکمل‌های غذایی
مس: در مطالعه¬ای مشاهده شد دوزهای بالای ویتامین C به طور منفی وضعیت مس را در بدن مردان تحت تاثیر قرار می‌دهد. در پژوهش‌های دیگر چنین تاثیری مشاهده نشد.

فلاونوئیدها: ویتامین C به صورت سینرژیست همراه با فلاونوئیدهای مختلفی عمل می¬کند. این مطلب پایه¬ی ساخت ترکیب مکمل‌های فلانوئیدی با ویتامین C است. اما روشن نیست که این سینرژیسم در چه وسعتی در بدن انسان اتفاق می¬افتد. بر طبق یک گزارش ویتامین C به صورت سینرژیست فلاونوئید کرستین (qaercetin) برای محافظت پوست از آسیب اکسیداتیو عمل می-کند.

این مطالعه بر روی سلول‌ها در محیط کشت انجام گرفت. گزارش‌های دیگری وجود دارد که بر مبنای آن فلاونوئیدهای مشخصی نظیر کرستین و هسپرتین (hesperetin) احتمالاً جذب ویتامین C به داخل سلول را مهار می¬کنند.

گلوتاتیون: اسید آسکوربیک می¬تواند در نگهداری میزان گلوتاتیون احیا در سلول‌ها مفید باشد.

آهن: در صورتی که ویتامین C هم زمان با مکمل آهن غیر هم مصرف شود می¬تواند جذب آن را افزایش می‌دهد. این مطلب در افرادی که ذخایر آهن بالا دارند یا تمایل طبیعی به ایجاد شرایط بیش بار آهن در بدن آنها وجود دارد نظیر مبتلایان به هموکروماتوز، آنمی سیدروبلاستیک، آنمی داسی شکل، تالاسمی و کمبود G6PD گلبول قرمز مشکلاتی ایجاد می¬کند. 

سلنیوم: در یک مطالعه¬ی حیوانی مشاهده شد که اثرات حفاظتی سلنیت در برابر توموروژنز توسط ویتامین C از بین می‌رود. خاصیت محافظتی شیمیایی سلنومتیونین که شکل غذایی سلنیوم است به وسیله¬ی ویتامین C تحت تاثیر قرار نمی¬گیرد. ویتامین C سلنیت را به شکلی احیا می¬کند که نمی‌تواند توسط بافت جذب گردد. 

ویتامین E: ویتامین C می¬تواند در تولید مجدد یا 

نگهداری دی – آلفا توکوفرول نقش داشته باشد اما این مطلب از مطالعات in vitro و حیوانی نتیجه شده است. اینکه آیا در بدن انسان هم این اتفاق می¬افتد و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، در چه حدی اتفاق می¬افتد مشخص نیست.

تست‌های آزمایشگاهی

بررسی بیلی¬روبین: دریافت دوزهای بالای ویتامین C به صورت کاذب میزان بیلی روبین را بالا نشان می‌دهد.

بررسی کراتینین: دریافت مقدار زیاد ویتامین C می¬تواند به صورت کاذب سطح کراتینین سرم و ادرار را بالا نشان دهد. گرچه این مطلب به خوبی اثبات نشده است.

بررسی گلوکز: دریافت دوزهای بالای ویتامین C باعث می‌شود در روش‌هایی که گلوکز بر پایه¬ی احیای مس اندازه‌گیری می‌شود (نظیر Clinitest) به صورت کاذب مثبت شود و در روش‌هایی که میزان گلوکز توسط اکسیداز اندازه¬گیری می‌شود (نظیر Clinistix, Testape) نتیجه منفی کاذب شود.

بررسی گایاک (Guaiac) برای خون مخفی: دریافت ویتامین C بیش از 1 گرم روزانه باعث منفی شدن این تست به صورت کاذب می‌شود.

***********

منبع: سامانه مکمل شناسی 


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد