بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اهمیت مصرف ویتامین B12 را بدانیم

ویتامین B12 از چنان اهمیت حیاتی تغذیه‌ای برخوردار است که اخیراً برخی از منابع معتبر، غنی سازی الزامی بعضی از غذاها را با این ویتامین مطرح نموده‌اند. مصرف این ویتامین برای افرادی که دچار کمبود B12 هستند و به طور ویژه در سالمندان و افرادی که تحت جراحی معده قرار گرفته¬اند، اهمیت دارد.

هر دو گروه ذکر شده در معرض خطر بالایی برای کمبود B12 هستند. شواهدی وجود دارد که نشان می¬دهند این ویتامین می¬تواند در بعضی افراد با میزان ویتامین کم و بعضی افراد با سوء جذب B12 نظیر بیماری¬های مزمن و همچنین بعضی گیاه خواران مفید باشد.

مطالعات ابتدایی حاکی از این است که ویتامین B12 می‌تواند در مهار شرایط پیش سرطانی در ریه¬های افراد سیگاری، در بهبود علایم بعضی بیماری¬های عصبی- روانی، در خستگی مزمن و بیماری HIV مفید باشد. بر مبنای بررسی‌های اپیدمیولوژیک مشخص شده است که ویتامین B12 می¬تواند در جلوگیری از بعضی بیماری¬های عروقی و سرطان پستان مفید باشد. ادعاها در مورد اینکه این ویتامین یک انرژی زای عمومی است، مستدل نیستند. شواهدی نیز نشان می¬دهند که ویتامین B12 می¬تواند علیه بیش حساسیتی به سولفیت نقش حفاظت کننده داشته باشد. مطالعات اولیه حاکی از اثر متیل کوبالامین در کنترل اختلالات ریتم خواب- بیداری می‌باشد، اما پژوهش دو سوکور مورد – شاهدی اخیری  که با این شکل ویتامین انجام شد در تایید این نظر ناموفق بود. مطالعه¬ی اخیر دیگری نشان دهنده¬ی ارتباط میزان  پایین B12 و آتروفی مغز و اختلالات شناختی متعاقب آن در سالمندان بود.

************

منبع: سامانه مکمل شناسی 

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد