بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

علل اصلی کمبود ویتامین A

علل اصلی کمبود ویتامین A  عبارت است از: 
- دریافت ناکافی ویتامین  A  به دلایل مختلف از جمله، تغذیه کودک با شیر مصنوعی، تغذیه تکمیلی نامناسب و مصرف ناکافی منابعغ غذایی ویتامین A، تغذیه نادرست و پرهیز های غذایی در دوران بیماری و نقاهت، ناآگاهی تغذیه ای، فقر اقتصادی و کم بودن منابع غذایی ویتامین A در محل
- افزایش نیاز به ویتامین A  در بعضی از دوران های زندگی به ویژه دوران رشد سریع کودکا و نوجوانی، دوران بارداری و شیردهی
- اختلا در استفاده بدن از ویتامین A در برخی موارد نظیر سوء تغذیه-انرژی، ابتلا مکرر به بیماری ها به خصوص اسهال و عفونت های حاد تنفسی، آلودگی های انگلی، رژیم غذایی کم چربی 


وضعیت کمبود ویتامین A  در ایران
- بررسی های انجام شده در کشور حاکی از وجود کمبود ویتامین A  به خصوص در مناطق محروم می باشد. براساس گزارشات بینالمللی در زمینه شیوع کمبود ویتامین A  در کشور های شرق مدیترانه، ایران از نظر کمبود در حد متوسط قرار دارد.
- بررسی طرح جامع الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه در سال های 81-1379 انجام شده اسن حاکی از آن است که در حدود 55% خانوارهای کشور کمتر از 90% استاندارد ویتامین A دریافت میکنند.
- طبق آخرین بررسی مصرف مواد غذایی که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه انجام شده است. 80% از ساکنین استان های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد و کرمان کمتر از 90% از نیاز خود به ویتامین A را به دست می آورند.
- در سال 1380  پژوهشی در وضعیت ریز مغذی های ایران نشان داد 15% زنان باردار کشور با کمبود ویتامین A  مواجهند و در زنان باردار بالاترین میزان شیوع در مناطق شهری جنوب کشور ( استان های هرمزگان، بوشهر و جنوب خوزستان) یعنی 34% کمبود خفیف و شدید ویتامین  A  دیده می شود.
براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، کمبود ویتامین A  در جامعه ای که 1% کودکان 2 تا 6 ساله آن دچار شب کوری باشند یا میزان زتینول سرم 10% کودکان 6 ماهه تا 6 ساله کمتر از 7% میکرومول در لیتر باشد، به عنوان یک مشکل بهداشتی آن جامعه محسوب می شود .

منبع: دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد