بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاکنون درباره ی عملکرد ماست تحقیق کرده اید!!

ماست یک فرآورده لبنی منعقد شده است که در نتیجه تخمیر شیر توسط باکتری‌های Lactobacillus bulgaricus وStreptococcus thermophilus ایجاد می‌شود. علاوه بر این باکتری‌ها، دیگر اعضای طبقه لاکتوباسیل‌ها، از جمله L.acidophilus و دیگر باکتری‌های اسید لاکتیک، نیز می‌توانند در فرآیند تولید ماست به کار روند. در مجموع باکتری‌هایی که جهت تولید ماست به کار می‌روند را باکتری اسید لاکتیک (LAB) می‌نامند. همه باکتری‌های LAB اسید لاکتیک تولید می‌کنند. تخمیر اسید سبب دلمه بستن شده و آن را از فاسد شدن حفظ می‌کند. از قرن‌ها پیش، بسیاری معتقد بودند فرآورده‌های تخمیری شیر از جمله ماست برای سلامتی مفیدند.

Elie Metchnikoff، پدر ایمونولوژی نوین، در کتاب خود Prolongation of Life نوشت: طبق مطالعات خوش بینانه، ماست برای سلامت دستگاه گوارش مفید است، همان طور که برای افزایش طول عمر مفید است. برخی مطالعات اخیر روی ماست مطرح می‌کنند ممکن است ماست در کنار دیگر فوایدش اثرات محرک سیستم ایمنی داشته باشد.


عملکرد
ماست ممکن است عملکرد محرک ایمنی و دیگر اثرات تنظیم کننده‌ی ایمنی داشته باشد. همچنین ممکن است فعالیت هایپوکلسترولمی (کاهش دهنده کلسترول خون) داشته باشد.

مکانیسم عمل

فعالیت احتمالی ماست در تحریک سیستم ایمنی احتمالاً به حضور باکتری‌های اسید لاکتیک اسید در ماست، و همچنین اجزای غیر باکتریایی آن، مرتبط است. دیواره سلولی باکتری‌های اسید لاکتیک از پپتیدوگلیکان‌ها، تیکوئیک اسید و پلی ساکارید‌ها تشکیل شده است.

پپتیدوگلیکان‌ها ممکن است فعالیت کمکی در سطح مخاطی داشته باشند. دی پپتید مورامیل، که یک محصول با وزن مولکولی کم حاصل از شکستن پپتیدوگلیکان‌ها است، ممکن است تولید سیتوکین توسط ماکروفاژها، مونوسیت‌ها و لنفوسیت‌ها را تحریک کند. تیکوئیک اسید نیز ممکن است تولید برخی سیتوکین‌ها توسط مونوسیت‌ها را تحریک کند. باکتری‌های اسید لاکتیک ممکن است فعالیت lgA ترشحی در دستگاه گوارش را افزایش دهند.

اجزای غیر باکتریایی ماست نیز ممکن است به فعالیت محرک ایمنی ماست کمک کنند. الیگوپپتیدهای به دست آمده از فرآیند تخمیر، ممکن است فعالیت فاگوسیتوز را تشدید کنند. برخی پپتیدهای فعال از نظر بیولوژیکی، که از فرآیند تخمیر به دست آمده اند، ممکن است تکثیر و بلوغ لنفوسیت‌های T و سلول‌های کشنده‌ی طبیعی (NK) را جهت دفاع علیه باکتری‌های پاتوژن روده ای، تحریک کنند.

ماست نسبت به شیر تخمیر نشده، غلظت بالاتری از لینولئیک اسید کونژوگه (CLA) را دارد. CLA ممکن است در بین سایر اثرات مطلوب روی سلامتی فعالیت تنظیم کننده ایمنی و ضد سراطانی نیز داشته باشد (لینوئیک اسید کونژوگه را ببینید). پروتئین وِی موجود در ماست ممکن است جزء غیر باکتریال دیگر ماست باشد که در عملکرد محرک ایمنی و سایر اثرات مفید ماست شرکت دارد. پرتئین‌های وِی (پروتئین‌های وِی را ببینید) به ویژه، اِل – سیتئین زیادی دارد که یک پیش ساز کلیدی در بیوسنتز تری پپتید گلوتاتیون است. گلوتاتیون عملکرد آنتی اکسیدانی دارد ودر سم زدایی بسیاری از مواد بیگانه ازجمله برخی مواد سرطان زا شرکت دارد.

پروتئین‌های وِی، علاوه بر شرکت در سنتز گلوتاتیون، ممکن است اثرات تنظیم کننده‌ی ایمنی نیز داشته باشند.

مکانیسم عملکرد ضد آلرژی احتمالی ماست ناشناخته است. احتمال می‌رود ماست تولید اینترفرون گاما را تحریک کند. اینترفرون گاما عملکرد سلول T را با تنظیم کاهشی پاسخ Th-2 تعدیل می‌کند.

برخی مطالعات یک عملکرد احتمالی هایپوکلسترولمیک برای ماست مطرح کرده‌اند. مکانیسم عمل این اثر نیز ناشناخته است. تصور می‌شود هیدروکسی متیل گلوتارات موجود در ماست فعالیت هیدروکسی متیل گلوتارات کوآنزیم (HMG-COA)A ردوکتاز را مهار کند. 

فارماکوکینتیک

پروتئین‌ها، پپتیدها و آمینواسید‌های موجود در ماست، توسط فرآیند‌های فیزیولوژیک طبیعی هضم، جذب و متابولیزه می‌شوند. همین اتفاق درمورد کربوهیدرات‌ها و لیپیدهای ماست نیز رخ می‌دهد.

بیشتر باکتری‌های اسید لاکتیک موجود در ماست تنها به طور موقت به مخاط کولون می‌چسبند. برخی نیز از جمله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس برای مدت طولانی‌تری باقی می‌مانند. اکثر باکتری‌های اسید لاکتیک در محیط اسیدی معده زنده نمی‌مانند. البته در این مورد نیز برخی از آنها 

از جمله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نسبت به اسید معده مقاوم‌ترند. 

**********

منبع: سامانه مکمل شناسی 


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد